Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Bent u mkb’er in Drenthe, Friesland of Groningen en houdt u zich bezig met een project dat bijdraagt aan innovatie en/of een koolstofarme economie? Dan is de Versneller Innovatieve Ambities interessant voor u.

Deze subsidieregeling stimuleert innovatie en de economische ontwikkelingen in het mid­den- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. U kunt subsidie aanvragen voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, de materialen voor een prototype, de huur van apparatuur en uitrusting en de loonkosten van werknemers en eigen uren.

Download gratis VIA factsheet

Voor wie is de Versneller Innovatieve Ambities?

Deze subsidie is bedoeld voor innovatieve mkb-ondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 30-50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. Er is € 10,9 miljoen subsidie beschikbaar.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U heeft een innovatief idee voor een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst
  • De innovatie draagt bij aan het maatschappelijk belang
  • Het project wordt binnen 1,5 jaar na toezegging van de subsidie afgerond

Wanneer is de deadline?

U kunt subsidie aanvragen tot 31 december 2019.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met consultant Robert Helmer of download gratis de factsheet.