Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) stimuleert innovatie en de economische ontwikkelingen in het mid­den- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. U kunt subsidie aanvragen voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie, de materialen voor een prototype, de huur van apparatuur en uitrustig en de loonkosten van werknemers en eigen uren.

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers uit Drenthe, Friesland en Groningen.

Budget

Er is € 5,5 miljoen subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt 30-50% van de subsidiabele kosten.

Voorwaarden

  • U heeft een innovatief idee voor een nieuw product of procedé of een nieuwe dienst
  • De innovatie draagt bij aan het maatschappelijk belang
  • Het project wordt binnen 1,5 jaar na toezegging van de subsidie afgerond

Deadline

U kunt subsidie aanvragen tot 31 december 2018.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Download dan gratis de factsheet of neem contact met ons op via het contactformulier aan de rechterzijde van deze pagina.