Tel mee met Taal

Wist u dat u subsidie kunt ontvangen voor activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van uw personeel? Deze subsidie maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders in de leeftijdscategorie 16 – 65  jaar hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daarnaast trekt Nederland veel developers/engineers aan uit het buitenland die de Nederlandse taal nog niet onder de knie hebben. Omdat het kabinet de taalvaardigheid wil aanpakken is het actieprogramma Tel mee met Taal ontwikkeld. Aan het programma zijn diverse partijen verbonden, zoals de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.

Voor wie is de subsidie?

Deze subsidievorm is relevant voor:

  • Bedrijven met arbeidsmigranten in dienst;
  • Bedrijven in industrie/productie met relatief laaggeschoolde werknemers;
  • Uitzendbureaus;
  • Bedrijven in een zeer krappe arbeidsmarkt met expats/kenniswerkers in dienst.

Internationale developers

Deze subsidieregeling is dus niet alleen bestemd is voor Nederlanders die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook buitenlandse developers/engineers die werkzaam zijn bij Nederlandse tech-bedrijven kunnen hun voordeel halen uit het subsidieprogramma. Deze internationale medewerkers zijn de Nederlandse taal vaak niet machtig. Daarom draagt het Tel mee met Taal programma bij aan hun persoonlijke ontwikkeling, waardoor de samenwerking met de Nederlandse collega’s wordt verbeterd.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor deze subsidie. Als werkgever kunt u bijvoorbeeld denken aan scholing die leidt tot het verbeteren van:

  • Taalvaardigheden
  • Rekenvaardigheden
  • Digitale vaardigheden

Hoeveel is de subsidie?

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de subsidiebedragen.

Wanneer is de deadline?

De aanvraagperiode is geopend op 1 juni 2019. Aanvragen worden behandeld volgens het first come, first serve principe.

Budget

Het budget voor deze regeling bedraagt € 6,75 miljoen. U kunt tot € 200.000 per bedrijf aan subsidie ontvangen.

Voorbeeld

U kunt een subsidieaanvraag indienen wanneer u investeert in taalvaardigheid op de werkvloer om analfabetisme te verhelpen. Bijvoorbeeld wanneer de technologische ontwikkelingen binnen een bedrijf elkaar in rap tempo opvolgen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is dan essentieel om interne opleidingen te kunnen volgen.

Waar vindt u een geschikte taaldocent?

Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van Tel mee met Taal. Daarom hebben wij ervaren taaldocenten in ons netwerk die een taaltraject op maat kunnen verzorgen.

Twan de LaatMeer informatie?

Wilt u graag meer informatie over het subsidieprogramma Tel mee met Taal? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met DB&P consultant Twan de Laat.