Tel mee met Taal

Wist u dat u subsidie kunt ontvangen voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid? Deze subsidie maakt deel uit van het actieprogramma Tel mee met Taal.

Het kabinet wil de laaggeletterdheid in Nederland aanpakken. Daarom is het actieprogramma Tel mee met Taal ontwikkeld. Aan het programma zijn diverse partijen verbonden, zoals de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.

Voor wie is de subsidie?

Deze subsidievorm is relevant voor:

  • bedrijven in industrie/productie met relatief laaggeschoolde werknemers
  • uitzendbureaus
  • bedrijven met arbeidsmigranten in dienst
  • bedrijven in een zeer krappe arbeidsmarkt met expats/kenniswerkers in dienst

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten gericht op de aanpak van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor deze subsidie. Als werkgever kunt u bijvoorbeeld denken aan scholing die leidt tot het verbeteren van:

  • taalvaardigheden
  • rekenvaardigheden
  • digitale vaardigheden

Hoeveel is de subsidie?

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de subsidiebedragen.

Wanneer is de deadline?

De aanvraagperiode zal naar verwachting halverwege het tweede kwartaal van 2019 geopend worden. Aanvragen worden behandeld volgens het first come, first serve principe. Houd deze website en onze social media kanalen in de gaten voor de startdata.

Voorbeeld

IT-bedrijf X vraagt subsidie aan om de Nederlandse taalvaardigheid van hun buitenlandse kenniswerkers te verbeteren, want het doel is om de medewerkers langdurig in Nederland te behouden.

Twan de LaatMeer informatie?

Wilt u graag meer informatie over het subsidieprogramma Tel mee met Taal? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met DB&P consultant Twan de Laat.