Praktijkleren

Creërt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen voor leerlingen of studenten? Mogelijk kunt u maximaal € 2.700 subsidie per deelnemer ontvangen voor de kosten die gepaard gaan met de begeleiding van een deelnemer.

Voor wie is Praktijkleren subsidie?

Praktijkleren subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden binnen verschillende onderwijs categorieën. Per categorie gelden er andere voorwaarden. Deze categorieën zijn:

 • VSO, PRO en (entree in het) VMBO
 • MBO (BBL leerlingen)
 • HBO
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Tot 2019 is er een totaal budget van € 196,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling Praktijkleren. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er wordt gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer) overeenkomst.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO
 • De subsidie is geldig over de periode waarin de begeleiding wordt verzorgd. Hierdoor kan ieder moment van het studiejaar gestart worden met een praktijkleertraject bij een werkgever.

Daarnaast zijn er voorwaarden die specifiek gelden voor een onderwijs categorie:

VSO, PRO, (entree in het) VMBO

 • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de leerling verzorgt.
 • De Leer-werktrajecten gelden in alle sectoren.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen leerling/ouders of wettelijk vertegenwoordiger, school, werkgever en kenniscentrum.
 • Het leer-werktraject is gericht op startkwalificatie.

MBO

 • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt.
 • Alle sectoren komen in aanmerking.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen de onderwijsinstelling, werkgever, deelnemer en kenniscentrum.
 • De opleidingen zijn geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).
 • Alleen BBL leerlingen vallen onder de subsidieregeling.

HBO

 • De werkgever is een bedrijf of organisatie dat het praktijkdeel van de duale of deeltijd opleiding voor de student verzorgt.
 • De sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving komen in aanmerking.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen de onderwijsinstelling, bedrijf en student.
 • Diplomagerichte opleidingen zijn opleidingen uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 • Bedrijven die door de onderwijsinstelling zijn aangemeld als bedrijf/organisatie met goede begeleiding (hbo, promovendi en toio’s)
 • De werkgever is een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet een privaatrechtelijke universiteit.
 • Alle sectoren gelden voor promovendi.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen de kennisinstelling en de werkgever.
 • De promovendi dienen onderzoek te doen dat is gericht op promotie en de toio’s volgen een opleiding die gericht is op de titel PDEng.

Wanneer is de deadline?

Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2018 tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.

praktijklerenMeer informatie?

Meer weten over de subsidieregeling Praktijkleren? Neem dan contact op met consultant Tom Leijten of download hier gratis de factsheet Praktijkleren.