Subsidieregeling praktijkleren

Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is het creëren van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen bij het bedrijfsleven. Bedrijven die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen of studenten kunnen maximaal € 2.700 subsidie per deelnemer aanvragen voor de kosten die gepaard gaan met de begeleiding van een deelnemer. De subsidie is geldig over de periode waarin de begeleiding wordt verzorgd. Hierdoor kan ieder moment van het studiejaar gestart worden met een praktijkleertraject bij een werkgever.

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om voor deze regeling in aanmerking te komen:

 • U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s).
 • U werkt op basis van een geldige (praktijkleer) overeenkomst.
 • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO.

Vso, pro, entree in het vmbo en vmbo: 

 • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de leerling verzorgt.
 • De Leer-werktrajecten gelden in alle sectoren.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen leerling/ouders of wettelijk vertegenwoordiger, school, werkgever en kenniscentrum.
 • Het leer-werktraject is gericht op startkwalificatie.

Mbo:

 • De werkgever is een erkend leerbedrijf dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt.
 • Alle sectoren komen in aanmerking.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen de onderwijsinstelling, werkgever, deelnemer en kenniscentrum.
 • De opleidingen zijn geregistreerd in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

Hbo:

 • De werkgever is een bedrijf of organisatie dat het praktijkdeel van de duale of deeltijd opleiding voor de student verzorgt.
 • De sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving komen in aanmerking.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen de onderwijsinstelling, bedrijf en student.
 • Diplomagerichte opleidingen zijn opleidingen uit het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s):

 • De werkgever is een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet een privaatrechtelijke universiteit.
 • Alle sectoren gelden voor promovendi.
 • De praktijkleerovereenkomst wordt gesloten tussen de kennisinstelling en de werkgever.
 • De promovendi dienen onderzoek te doen dat is gericht op promotie en de toio’s volgen een opleiding die gericht is op de titel PDEng.

De aanvraagperiode van de subsidieregeling praktijkleren is op 15 september 2017 verstreken. Zodra de RVO informative heft vrijgegeven over de nieuwe aanvraagperiode zullen wij deze vanzelfsprekend gelijk publiceren.

Meer weten over de subsidieregeling praktijkleren? Neem dan contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners of download hier de Factsheet Praktijkleren.