SIDN fonds 2018

Het SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet.

Deze bijdrage wordt geleverd door financiële steun te bieden aan internetprojecten die ‘het verschil kunnen maken’. Deze innovatieve internetprojecten moeten getuigen van lef en moeten bovendien een maatschappelijke meerwaarde bieden.

Jaarthema 2018: Artificiële Intelligentie

Het jaarthema voor 2018 is Responsible AI: de inzet van Artificiële Intelligentie die de menselijke maat niet uit het oog verliest en tot positieve maatschappelijke impact leidt. Responsible AI is één van de vraagstukken die het SIDN fonds belangrijk vindt. Dit jaarthema maakt het mogelijk om een actieve rol te spelen bij de opbouw van kennis en best practices rondom Responsible AI.

Deadline SIDN fonds 2018

Per jaar zijn er twee calls voor innovatieve internetprojecten en één aanvraagronde voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. De eerste call van 2018 is gesloten op 12 maart 2018, 13.00 uur. De volgende call opent in de zomer van 2018 en sluit in september. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij deze informatie met u delen.

Er zijn twee type aanvragen:

  • Pioniers project: deze is gericht op de uitwerking van een goed idee – maximaal € 10.000 per project.
  • Potentials project: deze is gericht op de doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept – maximaal € 75.000 per project.

Voorwaarden

  • Het project draagt bij aan versterking van het internet, stimuleert creatief en innovatief gebruik van het internet en vergroot de kennis en vaardigheden van internetgebruikers.
  • De projectresultaten dienen openbaar te worden gemaakt.

Wilt u meer weten over het SIDN fonds?

Neem dan contact op met subsidieconsultant Sydney van Bokhoven of Roel Schuurkes of download hier de factsheet.