SIDN fonds 2018

Het SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet.

Deze bijdrage wordt geleverd door financiële steun te bieden aan internetprojecten die ‘het verschil kunnen maken’. Deze innovatieve internetprojecten moeten getuigen van lef en moeten bovendien een maatschappelijke meerwaarde bieden.

Per jaar zijn er twee calls voor innovatieve internetprojecten en één aanvraagronde voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. De tweede call voor het SIDN fonds is gesloten op 12 september 2017 om 13:00 uur. In deze tweede call stonden ‘privacy en veiligheid’ centraal. Met name eigenaren van projecten waarbij privacy en veiligheid elkaar versterken, in plaats van dat ze een tegenstelling vormen, werden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Deadline SIDN fonds 2018

Eind 2017 gaat de volgende call voor innovatieve internetprojecten open. Deze call sluit in maart 2018. De exacte openings- en sluitingsdatum volgen nog.

Er zijn twee type aanvragen:

  • Pioniers project: deze is gericht op de uitwerking van een goed idee – maximaal € 10.000 per project.
  • Potentials project: deze is gericht op de doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept – maximaal € 75.000 per project.

Voorwaarden

  • Het project draagt bij aan versterking van het internet, stimuleert creatief en innovatief gebruik van het internet en vergroot de kennis en vaardigheden van internetgebruikers.
  • De projectresultaten dienen openbaar te worden gemaakt.

Wilt u meer weten over het SIDN fonds?

Neem dan contact op met subsidieconsultant Sydney van Bokhoven.