SIDN fonds 2019

Het SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds biedt financiële steun aan internetprojecten die ‘het verschil kunnen maken’. Deze innovatieve internetprojecten moeten getuigen van lef en moeten bovendien een maatschappelijke meerwaarde bieden.

Voor wie is SIDN subsidie?
Bedrijven die zich bezighouden met vernieuwende internetprojecten en maatschappelijke meerwaarde hebben, komen in aanmerking voor SIDN subsidie. Denk bij vernieuwende internetprojecten aan innovatieve toepassingen van digitale technologie en software en/of hardware die het internet versterken. Bij voorkeur zijn deze toepassingen toegankelijk voor alle gebruikers.

Download SIDN fonds factsheet

Welke projecten komen in aanmerking?
Binnen SIDN zijn er twee typen aanvragen: pioniers projecten en potentials projecten:

 • Pioniersproject
  Dit type project is gericht op de uitwerking van een goed idee. Dit idee dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het SIDN fonds en het jaarthema Responsible AI. Daarnaast heeft een pioniersproject potentie om een bruikbaar product of dienst te worden. Een pioniersproject is binnen een jaar afgerond.
 • Potentials project
  Een potentials project is gericht op de doorontwikkeling of opschaling van een bewezen concept. In de projectaanpak wordt helder hoe de aanvrager de behoefte aan en de vraag naar het project heeft onderzocht bij de doelgroep. Wanneer de aanvrager financiers aan zich weet te binden, is dat een voordeel.

Hoeveel is de subsidie?
De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van het type project. Voor een pioniersproject zijn de subsidiabele kosten maximaal € 10.000, bij een potentials project wordt maximaal € 75.000 gesubsidieerd.

Wanneer is de deadline?

Per jaar zijn er twee calls voor innovatieve internetprojecten en één aanvraagronde voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Op dit moment is er nog geen nieuwe openingsdatum gepubliceerd. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project draagt bij aan versterking van het internet, stimuleert creatief en innovatief gebruik van het internet en vergroot de kennis en vaardigheden van internetgebruikers
 • Het project is gericht op algemeen belang en heeft een brede maatschappelijke impact. Het project speelt in op een duidelijke behoefte
 • De projectresultaten dienen openbaar te worden gemaakt
 • In de eerste instantie heeft het project impact in Nederland
 • Aanvragers hebben voldoende aantoonbare expertise om het project tot een succes te maken

Voorbeeld

Samen met de TU Delft ontwikkelt Garage2020 de opvoedrobot Luna. Robot Luna helpt ouders met een licht verstandelijke beperking bij de opvoeding van hun kinderen. De robot biedt laagdrempelige steun en geeft de ouders meer zelfvertrouwen. Een coach kan middels een live-internet verbinding op afstand tips geven. De robot Luna speelt in op maatschappelijke vragen omtrent de inzet van robots bij kwetsbare groepen.

SIDN subsidie voor uw bedrijf?

SIDNDenkt u aan het starten van een project gericht op AI? Of weet u een manier om in te spelen op een maatschappelijk thema? Graag bespreken we dan de mogelijkheden met u. Neem contact op met DB&P consultant Roel Schuurkes of download hier de gratis factsheet.