Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Houdt u zich bezig met de productie van hernieuwbare energie? Dan kunt u gebruikmaken van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Met de SDE+ subsidie stimuleert de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De volgende categorieën duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking: water, wind, wind op zee, zon, biomassa en geothermie.

Voor wie is de SDE+?

Voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.

Hoeveel is de subsidie?

De regeling heeft één budget voor alle categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. De subsidie loopt per fase op. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk in een zogenaamde ‘vrije categorie’ aan te vragen. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is bovendien afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

Wat zijn de voorwaarden?

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

  • Zonne-energie: investeringen in zonnepanelen of zonthermie (zonnecollectoren). Bij zonnepanelen dient het vermogen minimaal 15Kwp te zijn en dient het bedrijf over een grootverbruikersregeling te beschikken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen installaties met een vermogen minder dan 1 MWp en installaties groter dan 1 MWp. Voor de kleinere installaties gelden hogere basisbedragen dan voor grote installaties.
  • Biomassa: investeringen in installaties van vergisting en co-vergisting van mest, allesvergisting, verbranding van biomassa, rioolwaterzuivering (RWZI) en vergassing.
  • Windenergie: zowel investeringen in windturbines op land als op zee komen in aanmerking.
  • Water: investeringen in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose.
  • Geothermie: investeringen in installaties die aardwarmte opwekken.

Wanneer is de deadline?

U kunt SDE+ subsidie aanvragen vanaf 12 maart 2019 9:00 uur tot en met 4 april 2019. Enkele weken daarvoor kunt u de aanvraag in het eLoket zetten. In het najaar volgt een tweede aanvraagronde.

SDE+Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling of bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact op met consultant Jan Egberts of download de gratis whitepaper over Investeren in Duurzaamheid voor meer informatie.