Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR is een regeling waarbij de overheid bedrijven uitdaagt om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen als oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Er bestaan drie fasen in het SBIR-traject:

1. Haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie
Ondernemingen waarvan de voorstellen het best worden beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief, krijgen de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.
2. Ontwikkeling van de innovatie
De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen vervolgens de opdracht hun product verder te ontwikkelen. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.
3. De innovatie vermarkten
In de laatste fase maken bedrijven hun product klaar voor de markt.

Voor wie?

Bedrijven uit de EU met innovatieve oplossingen voor het problemen op het gebied van de bio-economie, energie en een veilige samenleving kunnen binnen de tenderperiode een voorstel indienen. Hoewel de naam suggereert dat de regeling enkel voor kleine bedrijven is, zijn er ook grote bedrijven die deelnemen aan SBIR-trajecten.

Oproep Blockchain Energie Rotterdam

Houdt u zich bezig met innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal netwerk dichterbij brengen? Deze SBIR-oproep daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen van innovaties die toepasbaar zijn in de praktijk.

Budget

Fase 2: Er is ca. € 200.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 50.000
Praktijkproef: Er is ca. € 200.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 100.000

Deadline

Voorstellen konden tot 28 augustus 2017 17:00 uur worden ingediend.

Meer weten over SBIR? Neem contact op met Robert Helmer van De Breed en Partners of bekijk de Factsheet.