SBIR: Small Business Innovation Research

Bent u bezig om een nieuw product, proces of dienst te ontwikkelen? En kunt u hiermee een maatschappelijk probleem oplossen? Dan is de Small Business Innovation Research (SBIR) interessant voor u.

Er zijn verschillende SBIR oproepen, ieder met een eigen thema. Deze thema’s ontstaan doordat een ministerie of andere overheidsdienst een maatschappelijk probleem signaleert. Zij stellen een budget beschikbaar en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschrijft dit vraagstuk vervolgens in een SBIR oproep.

Wanneer u als ondernemer een aanvraag wilt indienen, werkt dit als een competitie. Ondernemers met de beste offertes krijgen de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). Daarna krijgen ondernemers met de meest veelbelovende haalbaarheidsonderzoeken de opdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (fase 2).

De drie fasen in het SBIR-traject

1. Haalbaarheid
Ondernemingen waarvan de voorstellen het best worden beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief, krijgen de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.
2. Onderzoek en ontwikkeling
De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen vervolgens de opdracht hun product verder te ontwikkelen. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.
3. Het marktrijp maken van een product, proces of dienst
In de laatste fase maken bedrijven hun product klaar voor de markt.

Voor wie is Small Business Innovation Research?

Bedrijven uit de EU met innovatieve oplossingen voor problemen op het gebied van de bio-economie, energie en een veilige samenleving kunnen binnen de tenderperiode een voorstel indienen. Hoewel de naam suggereert dat de regeling enkel voor kleine bedrijven is, zijn er ook grote bedrijven die deelnemen aan SBIR-trajecten.

Hoeveel is de subsidie?

Fase 1: Dit varieert van € 20.000 tot maximaal € 50.000
Fase 2: Dit varieert van € 200.000 tot maximaal € 450.000.
Praktijkproef: Er is ca. € 200.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 100.000

Wat zijn de voorwaarden?

  • De belangrijkste onderzoeker is minimaal 50% in dienst van het bedrijf dat de subsidie aanvraagt.
  • De ondernemer ontvangt het geld voor de opdracht. Het werk deels uitbesteden of samenwerken met een kennisinstelling of ander bedrijf mag, maar in fase 1 moet het indienende bedrijf 67% van het werk zelf uitvoeren. In fase 2 moet het indienende bedrijf 50% van de werkzaamheden zelf uitvoeren.
  • Alleen ondernemers die fase 1 succesvol hebben afgerond en waarbij het aannemelijk is dat een externe financier interesse heeft om het product marktrijp te maken, kan een offerte indienen voor fase 2.

Wanneer is de deadline?

Op dit moment zijn er twee oproepen geopend:

  • Energietransitie vaarwegen Provincie Zuid-Holland
    Deze oproep is bestemd voor organisaties die innovatieve en nieuwe producten ontwikkelen en hiermee energie voor kades en oevers van provinciale vaarwegen  compenseren. De oproep is een haalbaarheidsonderzoek en geopend tot 5 november 2018, 17:00 uur.
  • Serious Games
    Ontwikkelt u games die mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking helpen bij het maken van beslissingen? Helpt u hen hiermee de regie over hun eigen leven te nemen? Ook dan komt u in aanmerking voor de SBIR regeling. De oproep Serious Games is een haalbaarheidsonderzoek en geopend tot en met 14 november 2018, 14:00 uur.

EurostarsMeer informatie?

Wilt u meer informatie over de SBIR regeling? Neem contact op met DB&P consultant Robert Helmer.