SBIR: Small Business Innovation Research

Bent u bezig om een nieuw product, proces of dienst te ontwikkelen? En kunt u hiermee een maatschappelijk probleem oplossen? Dan is de Small Business Innovation Research (SBIR) interessant voor u.

Download SBIR factsheet

Voor wie is Small Business Innovation Research?

Bedrijven uit de EU met innovatieve oplossingen voor problemen op het gebied van de bio-economie, energie en een veilige samenleving kunnen binnen de tenderperiode een voorstel indienen. Hoewel de naam suggereert dat de regeling enkel voor kleine bedrijven is, zijn er ook grote bedrijven die deelnemen aan SBIR-trajecten.

SBIR oproepen

Er zijn verschillende SBIR oproepen, ieder met een eigen thema. Deze thema’s ontstaan doordat een ministerie of andere overheidsdienst een maatschappelijk probleem signaleert. Zij stellen een budget beschikbaar en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschrijft dit vraagstuk vervolgens in een SBIR oproep. Op dit moment is er een oproep voor Artificiële intelligentie voor de publieke diensten.

Wanneer u als ondernemer een aanvraag wilt indienen, werkt dit als een competitie. Ondernemers met de beste offertes krijgen de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). Daarna krijgen ondernemers met de meest veelbelovende haalbaarheidsonderzoeken de opdracht om een prototype te ontwikkelen en te demonstreren (fase 2).

De drie fasen in het SBIR-traject

1. Haalbaarheid
Ondernemingen waarvan de voorstellen het best worden beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief, krijgen de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.
2. Ontwikkeling van de innovatie
De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen vervolgens de opdracht hun product verder te ontwikkelen. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.
3. Het marktrijp maken van een product, proces of dienst
In de laatste fase maken bedrijven hun product klaar voor de markt.

SBIR oproep: Artificiële intelligentie voor de publieke diensten

Dit is een oproep voor bedrijven om innovatieve en nieuwe producten te ontwikkelen voor het toepassen van AI in de publieke sector. Het doel is om overheden meer gebruik te laten maken van kunstmatige intelligentie. Met name de verbinding tussen technologische oplossingen en de toepassingsmogelijkheden bij een publieke partij is belangrijk. Aan het einde van dit traject ontwikkelt en test u prototypes in een proeftuin. Ook bij deze oproep staat de maatschappelijke uitdaging centraal.

Hoeveel is de subsidie?

Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) is maximaal € 15.000. Er is een budget van € 300.000 beschikbaar. Het budget voor fase 2 is nog onbekend.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De belangrijkste onderzoeker is minimaal 50% in dienst van het bedrijf dat de subsidie aanvraagt.
  • De ondernemer ontvangt het geld voor de opdracht. Het werk deels uitbesteden of samenwerken met een kennisinstelling of ander bedrijf mag, maar in fase 1 moet het indienende bedrijf 67% van het werk zelf uitvoeren. In fase 2 moet het indienende bedrijf 50% van de werkzaamheden zelf uitvoeren.
  • Alleen ondernemers die fase 1 succesvol hebben afgerond en waarbij het aannemelijk is dat een externe financier interesse heeft om het product marktrijp te maken, kan een offerte indienen voor fase 2.

Wanneer is de deadline?

Tot en met 3 juni 2019 13.00 uur kon u een offerte indienen. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de volgende openstelling is. Zodra deze informatie bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

EurostarsMeer informatie?

Wilt u meer informatie over de SBIR regeling? Of wilt u een offerte indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met DB&P consultant Robert Helmer. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.