Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR is een regeling waarbij de overheid bedrijven uitdaagt om nieuwe producten te ontwikkelen en op de markt te brengen als oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Er bestaan drie fasen in het SBIR-traject:

1. Haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie
Ondernemingen waarvan de voorstellen het best worden beoordeeld op impact, technologische haalbaarheid en economisch perspectief, krijgen de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek.
2. Ontwikkeling van de innovatie
De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen vervolgens de opdracht hun product verder te ontwikkelen. Aan het eind van fase 2 moet aan de hand van een demonstratie de werking van het product worden aangetoond.
3. De innovatie vermarkten
In de laatste fase maken bedrijven hun product klaar voor de markt.

Voor wie?

Bedrijven uit de EU met innovatieve oplossingen voor het vastgestelde maatschappelijke probleem kunnen binnen de tenderperiode een voorstel indienen. Hoewel de naam suggereert dat de regeling enkel voor kleine bedrijven is, zijn er ook grote bedrijven die deelnemen aan SBIR-trajecten.

Derde tender SBIR Cyber Security

De overheid daagt ondernemers uit om een bijdrage te leveren aan het vergroten van cyber security. Een voorstel dient bij te dragen aan één of meer van de volgende doelen:

  • Verbeteren van veiligheid en vertrouwen
  • Voorbereiden op veiligheidsuitdagingen
  • Stimuleren van de nationale cyber security economie
  • Realisatie van een hoogwaardig cyber security gehalte
  • Versterking en verbreding van kennis en innovatie over dit onderwerp
  • Verbinding leggen tussen onderzoeksinitiatieven gerelateerd aan cyber security

Onderzoeksthema’s

Daarnaast moet uw voorstel passen binnen ten minste één van de 9 onderstaande onderzoeksthema’s:
1: Management van identiteit, privacy en vertrouwen
2: Malware en kwaadaardige infrastructuren
3: Opsporing en detectie van aanvallen en monitoring
4: Forensics en incidentmanagement
5: Management van data, beleid en toegang
6: Cybercriminaliteit en de ondergrondse economie
7: Risicomanagement, economie en regulering
8: Veilige ontwerpen en technieken
9: Offensieve cybercapaciteiten

Budget

Fase 1: Er is ca. € 940.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 30.000
Fase 2: Er is ca. € 2.400.000 beschikbaar. Het maximumbedrag per project is € 200.000

Deadline

Voorstellen konden tot 31 januari 2017 17:00 uur worden ingediend.

Meer weten over SBIR? Neem contact op met Robert Helmer van De Breed en Partners of bekijk de Factsheet.