Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

Op 29 oktober 2014 is het innovatieprogramma OPZuid – Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland ingericht voor de periode 2014-2020. Het doel van dit programma is het ondersteunen van de Nederlandse economie in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland door stimulering van innovatie en ondersteuning bij de overgang naar een koolstofarme economie. De regeling staat open voor het bedrijfsleven (zelfstandigen, MKB en grootbedrijf) en kennisinstellingen.

Stimulering van innovatie met OPZuid regeling

OPZuid richt zich op versterking en verbreding van het innovatiesysteem en aanverwante methoden en processen. Hierbij kan gedacht worden aan sociale innovatie, benutten van design, samenwerkingsverbanden voor innovatie en proeftuinen/laboratoria waarin innovaties getest en verder ontwikkeld worden. Ook wordt er ingezet op onderwijsprogramma’s, zodat er een betere aansluiting komt tussen de kwalificaties van technisch geschoolde personen en de gevraagde competenties door het bedrijfsleven.

Koolstofarme economie

Daarnaast is de overgang naar een koolstofarme economie een belangrijk thema binnen OPZuid. Het innovatieprogramma is gericht op het verbeteren en vernieuwen van producten, diensten en technieken voor duurzame energieproductie en –efficiëntie.

Budget en toewijzing OPZuid

Een groot gedeelte van de 321 miljoen die in de periode 2014 t/m 2020 wordt geïnvesteerd, is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bekeken. In veel gevallen ligt het percentage op 35% van de subsidiabele kosten.

Meer weten over OPZuid – Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland? Bekijk hier de OPZuid Factsheet of neem contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners.