Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid)

Bent u een innovatieve mkb-ondernemer in de provincie Limburg, Zeeland of Noord-Brabant? En draagt u bij aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor OPZuid subsidie!

Download OPZuid factsheet

Op 29 oktober 2014 is het innovatieprogramma OPZuid – Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland ingericht voor de periode 2014-2020. Het doel van dit programma is het stimuleren van innovatie en ondersteuning bij de overgang naar een koolstofarme economie. De regeling staat open voor het bedrijfsleven (zelfstandigen, mkb en grootbedrijf) en kennisinstellingen. OPZuid heeft twee speerpunten: innovatiestimulering en een koolstofarme economie.

1: Innovatiestimulering

OPZuid richt zich op versterking en verbreding van het innovatiesysteem en aanverwante methoden en processen. Hierbij kan gedacht worden aan sociale innovatie, benutten van design, samenwerkingsverbanden voor innovatie en proeftuinen/laboratoria waarin innovaties getest en verder ontwikkeld worden. Ook wordt er ingezet op onderwijsprogramma’s, zodat er een betere aansluiting komt tussen de kwalificaties van technisch geschoolde personen en de gevraagde competenties door het bedrijfsleven.

2: Koolstofarme economie

Daarnaast is de overgang naar een koolstofarme economie een belangrijk thema binnen OPZuid. Het innovatieprogramma is gericht op het verbeteren en vernieuwen van producten, diensten en technieken voor duurzame energieproductie en –efficiëntie.

Voor wie is de OPZuid subsidie?

Innovatieve mkb-bedrijven en kennisinstellingen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Hoeveel is de subsidie?

Een groot gedeelte van de € 321 miljoen die in de periode 2014 t/m 2020 wordt geïnvesteerd, is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De hoogte van de subsidie wordt per ingediende aanvraag bekeken. In veel gevallen ligt het percentage op 35% van de subsidiabele kosten.

Wanneer is de deadline?

De OPZuid regeling kent verschillende tenders. Hieronder vindt u de meest actuele:

  • 11 juni 2019 – 27 september 2019: Koolstofarme Economie

Meer informatie?

Wilt u meer weten over OPZuid? Of wilt u een subsidieaanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met Robert Helmer of download de gratis OPZuid factsheet.