MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Bent u mkb’er en werkt u samen met een andere mkb’er aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject. Wij ondersteunen u graag bij het indienen van een aanvraag.

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het mkb over regiogrenzen heen. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.

Download MIT-R&D samenwerkingsprojecten whitepaper

Voor wie is de subsidie?

Mkb bedrijven die met elkaar werken aan het vernieuwen of ontwikkelen van een product, productieproces of dienst komen in aanmerking voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Een dergelijk project bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie ervan.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 voor reguliere projecten. Dat betekent een totaalbedrag van € 100.000 per partner. De maximale subsidie voor grote R&D projecten is € 350.000 per project en dus maximaal € 175.000 per partner.

Wanneer is de deadline?

De aanvraagperiode loopt van 11 juni tot uiterlijk 10 september 2019.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Bij het MIT-R&D-samenwerkingsproject zijn de kosten en is de inbreng per mkb’er eerlijk verdeeld
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen
  • Alleen de kosten gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel
  • De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar

Voorbeeld

In de voedselverwerkende industrie wordt het steeds belangrijker om inzicht te verschaffen in de herkomst en verwerkingsstappen van een product. Daarom wil ICT bedrijf X samen met een groothandel in landbouwproducten een systeem ontwikkelen dat inzicht biedt in de totale flow van een product. Het ICT bedrijf en de groothandel ontwikkelen samen een platform dat op basis van externe data (zoals sensoren) inzage biedt in dit traject. Dankzij dit platform wordt het mogelijk om met behulp van big data analyse processen verder te optimaliseren.

Download gratis whitepaper

In de whitepaper MIT-R&D-samenwerkingsprojecten gaan wij dieper in op de voorwaarden van de regeling, de kenmerken van een succesvol project, het budget en hoe u de regeling kunt aanvragen. Wij bieden deze whitepaper gratis aan. U kunt de whitepaper hier downloaden.

 Meer informatie? Wij helpen u graag!

MIT-R&D-samenwerkingsprojectenWilt u meer informatie over deze subsidieregeling of wilt u een MIT aanvraag indienen? Wij helpen u graag! DB&P consultant John Krijger is expert op het gebied van de MIT subsidie.