MIT-haalbaarheidsstudies 

Bent u van plan om een haalbaarheidsproject uit te voeren om de technische en economische risico’s van uw innovatieproject in kaart te brengen? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-haalbaarheidsproject. Wij ondersteunen u graag bij het indienen van een aanvraag.

Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse.

Budget

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 25.000 per haalbaarheidsstudie.

Deadline

Deze regeling is opengesteld op 17 april 2018. De aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe. Wij houden u op de hoogte van nieuwe aanvraagperiodes van deze regeling.

John KrijgerMeer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling of wilt u een MIT aanvraag indienen? Neem dan contact op met John Krijger of download hier kosteloos de whitepaper over MIT haalbaarheidsprojecten.