MIT-haalbaarheidsstudies 

Bent u van plan om een haalbaarheidsproject uit te voeren om de technische en economische risico’s van uw innovatieproject in kaart te brengen? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een MIT-haalbaarheidsproject. Wij ondersteunen u graag bij het indienen van een aanvraag.

Wie komt er in aanmerking voor subsidie?

Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 25.000 per haalbaarheidsstudie.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor MIT-subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij:

  • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel
  • De looptijd van het haalbaarheidsproject is maximaal 1 jaar
  • Binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag start u met de uitvoering van het project
  • De verantwoording over de geleverde prestatie is beschikbaar

Wat is de deadline?

Deze regeling was opengesteld tot en met 6 september 2018. De aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe. Wij houden u via onze nieuwsbrief en LinkedIn op de hoogte van nieuwe aanvraagperiodes van deze regeling.

Voorbeeld

Bedrijf X heeft een tool ontwikkeld. Voordat de tool op de markt wordt gebracht, wil het bedrijf eerst marktonderzoek verrichten en onderzoek doen naar de (technische) haalbaarheid van de tool. 40% van de kosten die de organisatie hiermee maakt, zijn subsidiabel. Denk hierbij aan het uurloon van medewerkers, het inhuren van een deskundige en kosten voor de ontwikkeling van een prototype.

John KrijgerMeer weten?

Wilt u meer weten over deze regeling of wilt u een MIT aanvraag indienen? Neem dan contact op met John Krijger of download hier kosteloos de whitepaper over MIT haalbaarheidsprojecten.