MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Bent u MKB’er en bezig met het ontwikkelen van innovaties? Met de subsidie mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) worden mkb-ondernemingen gestimuleerd om zich aan te sluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

Op Prinsjesdag 2018 is bekendgemaakt dat ook in 2019 weer budget beschikbaar is voor de MIT-regeling. Het budget gaat zelfs omhoog van € 28 miljoen in 2018 naar ruim € 34 miljoen in 2019.

Wij ondersteunen u graag bij het indienen van een aanvraag voor de MIT-regeling. Onze consultants hebben een technische achtergrond en volgen technologische ontwikkelingen in de ICT en Industrie op de voet. Daarom weten wij precies welke informatie relevant is voor uw subsidieaanvraag.

Download gratis MIT factsheet

MIT instrumenten

Op basis van de regeling worden er verschillende MIT instrumenten ingezet. De belangrijkste instrumenten zijn MIT-haalbaarheidsstudies en MIT-samenwerkingsprojecten. 

MIT haalbaarheidsstudies topsectoren MKB   MIT R&D samenwerkingen topsectoren MKB
 • De MIT subsidie voor haalbaarheidsstudies is bestemd voor mkb’ers die een haalbaarheidsstudie willen uitvoeren om de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart te brengen. U kunt een maximumbedrag van € 20.000 ontvangen.
 • De MIT subsidie voor samenwerkingsprojecten is bestemd voor mkb’ers die met elkaar samenwerken aan de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. De subsidie bedraagt in dit geval maximaal € 200.000, oftewel € 100.000 per deelnemer.

Wie komt er in aanmerking voor subsidie?

Afhankelijk van het onderdeel kan er subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen.

Hoe kunt u MIT subsidie aanvragen?

Wanneer u MIT subsidie wilt aanvragen, komt daar een hoop bij kijken. Iedere regio in Nederland heeft bijvoorbeeld zijn eigen loket met een eigen budget, procedures en beoordelingscriteria. Daarom assisteren wij u graag bij het schrijven en indienen van uw subsidie aanvraag.

Welke projecten komen in aanmerking?

Met MIT-subsidie worden mkb ondernemingen gestimuleerd zich bezig te houden met innovatieactiviteiten binnen Topsectoren. Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven in uitblinkt. Om de positie van deze sectoren nog sterker te maken, werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra. De MIT richt zich op de onderstaande 9 topsectoren:

Snel alle feiten in uw mailbox?

 • Agri & Food
  De sector Agri & Food is een uitblinker op het gebied van innovatie en productiviteit. Twaalf van de veertig belangrijkste voedsel- en drankbedrijven hebben R&D activiteiten of een vestiging in Nederland.
 • Chemie
  Deze sector richt zich op gezondheid, voeding, energie, transport, grondstoffen en klimaat.
 • Creatieve Industrie
  De Creatieve Industrie is één van de snelst groeiende sectoren in onze economie. Hierbij valt te denken aan design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur.
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
  Deze sector omvat verschillende maakindustrieën, zoals de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal.
 • Life Science & Health
  Nederland hoort op het onderzoeksgebied van Life Science & Health bij de internationale top.
 • Logistiek
  Vervoer moet snel, maar ook duurzaam zijn. In 2020 moet Nederland een internationale toppositie hebben als het gaat om logistiek.
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
  Hieronder verstaan we alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en het uitgangsmateriaal, zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad.
 • Water
  Deze sector richt zich op het beschermen van onze kustlijn, op systemen die water besparen en technologieën voor waterhergebruik en slimme schepen en havens.

John KrijgerMeer informatie of een aanvraag indienen?

Wilt u meer informatie over de MIT-regeling of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met consultant John Krijger. Wij verzorgen graag uw volledige subsidieaanvraag, inclusief de inhoudelijke en technische hoofdstukken. Hiermee nemen wij u veel werk uit handen.