Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is gericht op het besparen van energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. De regeling stimuleert ondernemers om te investeren in duurzame technologieën zoals: zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van de subsidie varieert per technologie.

Voor wie?

De partijen die in aanmerking komen voor de subsidie zijn particulieren, zelfstandige ondernemers, woningcorporaties, bedrijven, gemeenten, provincies en andere openbare lichamen. Ook buitenlandse particulieren met een woning in Nederland en zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren komen in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden

  • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft.
  • U heeft binnen 6 maanden na installatie een subsidieaanvraag ingediend.
  • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet.
  • Het apparaat is nieuw aangeschaft en in Nederland geïnstalleerd.
  • U mag het apparaat niet verwijderen binnen een jaar na de datum van de beslissing.
  • U dient een bewijs aan te leveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur.

Budget

Het budget van de subsidieregeling voor 2018 is ten opzichte van 2017 met € 10 miljoen verhoogd naar € 100 miljoen.

Deadline

De ISDE is een meerjarige regeling die geopend is op 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. U kunt de subsidie in 2018 aanvragen totdat het budget op is.

Meer weten over de ISDE?

Neem dan contact op met Consultant Jan Egberts.