SME instrument, onderdeel van Horizon 2020

Het ‘SME instrument’ is gericht op internationaal georiënteerde en innovatieve MKB bedrijven binnen Europa. Veel interessante technologieën of nieuwe producten halen de markt niet door een tekort aan financiële middelen, het SME instrument moet hier verandering in brengen. De regeling ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en de speurtocht naar nieuwe markten.

De pijlers van deze regeling zijn industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen (zie ook Horizon 2020). De thema’s waarbinnen de SME projecten dienen te passen, worden benoemd in een call for proposals. Hierin wordt niet alleen het type project aangegeven, maar ook de beoordelingscriteria en eventuele aanvullende formele vereisten van een aanvraag.

Voor wie is het SME instrument?
De subsidieregeling SME is voor MKB bedrijven die groei willen realiseren. Hierbij gaat het om innovatieve en internationaal georiënteerde MKB bedrijven. Het instrument helpt ondernemers om een zelf ontwikkelde technologie op de markt te brengen. Aanvragen kunnen individueel worden ingediend of in samenwerkingsverband.

Welke projecten komen in aanmerking?
Het SME instrument bestaat uit 3 fasen. Projecten kunnen subsidie ontvangen uit alle drie fasen opvolgend of uit een fase afzonderlijk. Per fase is er een bepaald budget beschikbaar.

 1. Haalbaarheidsstudie
  In deze fase wordt de technische en economische haalbaarheid verkend. Er wordt een business plan geschreven om hier inzicht in te verkrijgen. De looptijd van een haalbaarheidsstudie is zes maanden.
 2. Demonstratieproject
  Bij een demonstratieproject bereid je het toetreden tot de markt voor. Hierbij hoort een presentatie van het project voor de commissie in Brussel. De looptijd van een dergelijk project is 12 tot 24 maanden en maximaal 70% van de projectkosten wordt vergoed
 3. Commercialisatie
  Deze laatste fase bestaat uit de marktintroductie. In deze fase is er geen sprake van subsidie, maar van een lening. Daarnaast is er begeleiding vanuit de EU middels experts.

Hoeveel is de subsidie?
Tot € 50.000 per project wordt er vergoed bij een haalbaarheidsstudie. Voor een demonstratieproject kunnen bedrijven per aanvraag € 1 miljoen tot € 3 miljoen aan subsidie ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?
De voorwaarden en specifieke eisen van een project staan beschreven in de call for proposals. Bij het beoordelen van aanvragen wordt er gelet op het volgende:

 • Excellentie van de innovatie (met benodigd risico)
 • Commercieel potentieel (de business case)
 • Economische impact
 • De potentie van het team om doelen te bereiken (management & planning)

Wanneer is de deadline?

Voor elke fase kan op elk moment een projectaanvraag worden ingediend. Deze regeling werkt met een continu open call. In de call for proposals staat wel een deadline beschreven.

SME subsidie voor uw bedrijf

SMEHet aanvragen van SME subsidie vergt veel tijd. Met name aanvragen binnen de fasen 1 en 2 zijn gecompliceerd. Daarom doet u er verstandig aan een consultant in te schakelen. Deze kan u veel werk uit handen nemen. Consultant John Krijger komt graag in contact met u om de subsidiemogelijkheden van uw project te bespreken. Wilt u meer informatie over SDE subsidie? Download dan de gratis factsheet en ontvang alle feiten in uw mailbox!