Horizon 2020

Horizon 2020 is het nieuwe subsidieprogramma van de Europese Unie gericht op het stimuleren van innovatie om het Europese concurrentievermogen te vergroten en maatschappelijke problemen aan te pakken. Het programma is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma KP7. In de periode van 2014 tot en met 2020 wordt ongeveer €80 miljard beschikbaar gesteld aan bedrijven en kennisinstellingen die in internationaal verband bezig zijn met onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie.

1. Excellent Science

De eerste pijler is het ondersteunen van excellent wetenschappelijk onderzoek (Excellent Science) met als doel een goede Europese concurrentiepositie in kennis en innovatie en voorop blijven lopen op wetenschappelijk gebied. De programma’s die onder Excellent Science vallen, zijn gericht op onderzoekers en onderzoeksgroepen. Aanvragers kunnen een voorstel indienen waarbij men vrij is om een onderzoeksonderwerp te kiezen, zolang dit past binnen het kader van deze programma’s.

2. Industrial Leadership

De tweede pijler is het stimuleren van industriële innovatie (Industrial Leadership). Het doel is het stimuleren van technologische vooruitgang in de industrie in brede zin en het aantrekkelijk maken van Europa als een plaats voor investeringen in onderzoek en innovatie. De programma’s die onder Industrial Leadership vallen zijn gericht op bedrijven en onderzoeksorganisaties. De Europese Commissie schrijft zogenaamde “calls for proposals” uit. Dit zijn oproepen voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. De onderwerpen zijn vooraf gedefinieerd en bevinden zich op het gebied van Informatie & Communicatie Technologie (ICT), micro- en nano-electronica, nano-technologie, geavanceerde materialen, biotechnologie, geavanceerde productietechnologie en ruimtetechnologie.

3. Societal Challenges

De laatste pijler is het uitdagen van de wetenschap en de industrie om oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges). Net als bij de peiler Industrial Leadership, zijn de programma’s van Societal Challenges gericht op bedrijven en onderzoeksorganisaties en zijn de onderzoeksvragen veelal vooraf vastgesteld. De uitdagingen liggen onder andere op het vlak van gezondheid en welzijn, demografie, voedselveiligheid en duurzaamheid, duurzame energie, duurzaam transport en verkeersveiligheid, klimaat en een veilige samenleving.

Reden om deel te nemen aan Horizon 2020

Het aanvraagtraject voor deelname aan Horizon 2020 kost veel tijd. Bovendien is er naast de tijd die benodigd is voor het onderzoek ook tijd nodig voor afstemming met partners en de Europese Commissie. Daarnaast kan de periode tussen het schrijven van een aanvraag en de start van een project (en het beschikken over het geld) één tot anderhalf jaar in beslag nemen. Hier staat tegenover dat er ook voordelen zijn om deel te nemen aan Horizon 2020. Deze zijn:

  • Financiering van een innovatief project
  • Aantrekken of behouden van onderzoekers
  • Versterken van het (internationale) netwerk
  • Opdoen van nieuwe kennis en expertise
  • Voor het MKB is er het SME instrument, dat deelname door enkelvoudige MKB bedrijven op relatief laagdrempelige wijze mogelijk maakt

Meer informatie?

John Krijger | Consultant | De Breed & PartnersWilt u meer weten over Horizon 2020? Of wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met consultant John Krijger en download de gratis factsheet.