Eurostars Europese financiering

Bent u bezig met het ontwikkelen van een nieuwe marktgerichte technologie? En werkt u daarbij samen met partners in andere EU-landen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van het Eurostars innovatieprogramma.

Het Europese innovatieprogramma Eurostars is een initiatief van EUREKA en de Europese commissie. Met behulp van dit programma kan de time-to-market van nieuwe technologieën verkort, en de technische risico’s verkleind worden. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en sneller groeien.

Voor wie is het Eurostars programma?

Deze regeling is bedoeld voor mkb’ers in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector. De deelnemende bedrijven dienen uit één van de partnerlanden te komen. Naast bedrijven kunnen ook kennisinstellingen deelnemen aan het programma, zolang de hoofdaanvrager een mkb onderneming is.

Download Eurostars factsheet

Hoeveel is de subsidie?

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemer(s). Het subsidiepercentage is afhankelijk van de projectactiviteiten. Bedrijven ontvangen 35% voor onderzoekactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb ontvangt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • De hoofdaanvrager is een R&D uitvoerend mkb uit één van de partnerlanden;
  • Ten minste één andere onafhankelijke aanvrager is afkomstig uit één van de andere aangesloten landen;
  • Het aanvragend consortium draagt zelf zo’n 50% van de totale projectkosten;
  • Het is een gebalanceerde samenwerking. Geen van de deelnemende partijen is verantwoordelijk voor meer dan 75% van de kosten;
  • De duur van het project is maximaal 3 jaar;
  • De periode tussen de afronding van het project en de vermarkting van het product is niet meer dan 2 jaar;
  • Er zijn geen restricties met betrekking tot de thematiek, wel dient het project een maatschappelijk doel na te streven.

In onderstaande video wordt de regeling in 1 minuut uitgelegd.

Wanneer is de deadline?

De sluitingsdatum voor het (online) indienen van internationale projectvoorstellen is op 12 september 2019. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u binnen 16 weken de uitslag van het Eurostarssecretariaat in Brussel. Wanneer het projectvoorstel is goedgekeurd, moeten de partners afzonderlijk het projectvoorstel indienen bij het agentschap in het gevestigde land. Wanneer het project ook door het agentschap is goedgekeurd, ontvangt u subsidie.

Welke verplichtingen brengt Eurostars met zich mee?

Wanneer u in aanmerking komt voor Eurostars subsidie, brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Zo wordt er regelmatig een voortgangsrapportage verwacht, gedurende de looptijd van het project. Aan deze rapportages zijn verschillende eisen verbonden.

Zelf aanvragen of kiezen voor een intermediair?

U kunt ervoor kiezen om zelf een aanvraag in te dienen via de Eurostarswebsite. Hier kunt u zich registreren, waarna u toegang krijgt tot het Engelstalige aanvraagformulier. Hierop dient u een aantal zaken in te vullen, zoals een projectbeschrijving, technologische ontwikkelingen, markttoepassingen, deelnemers en geschatte projectkosten. Daarnaast moet u een aantal documenten meesturen. Hierbij valt te denken aan jaarverslagen van de afgelopen twee jaren.

Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor een intermediair zoals De Breed & Partners. Dankzij 35+ jaar ervaring in het financieren van innovatie zijn wij uitstekend in staat om uw innovatieplannen te vertalen naar de taal van de overheid. Wij gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

EurostarsMeer informatie over Eurostars?

Hebt u vragen over het Eurostars programma? Download hier gratis de Eurostars factsheet of neem vrijblijvend contact op met consultant Robert Helmer.