Eurostars

Eurostars aanvragen

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere EU-landen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Achtergrond van de Eurostars subsidie

Sinds 1 januari 2014 kunnen innovatieve bedrijven mogelijk ondersteuning krijgen door Eurostars. Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese commissie. Het doel van dit nieuwe innovatieprogramma is (MKB) bedrijven helpen om marktgerichte technologische ontwikkelingen uit te voeren. Met behulp van het Eurostars programma kan de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkort en de technische risico’s verkleind worden. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Criteria Eurostars

Om in aanmerking te komen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • De hoofdaanvrager is een R&D uitvoerend MKB uit een van de partnerlanden.
  • Ten minste één andere onafhankelijke aanvrager is afkomstig uit één van de andere aangesloten landen.
  • Het aanvragend consortium draagt zelf zo’n 50% van de totale projectkosten.
  • Het is een gebalanceerde samenwerking. Geen van de deelnemende partijen is verantwoordelijk voor meer dan 75% van de kosten.
  • De duur van het project is maximaal 3 jaar.
  • De periode tussen de afronding van het project en de vermarkting van het product is niet meer dan 2 jaar.
  • Het project voldoet aan de EUREKA criteria (geen restricties met betrekking tot de thematiek, nastreven van een maatschappelijk doel).

De  sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is 13 september 2018 om 20:00.

Meer weten over de subsidieregeling Eurostars? Download hier de Eurostars Factsheet of neem contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners.