Eurostars

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? En werkt u daarbij samen met partners in andere EU-landen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van het Eurostars innovatieprogramma.

Het Europese innovatieprogramma Eurostars is een initiatief van EUREKA en de Europese commissie. Het doel van dit nieuwe innovatieprogramma is bedrijven te helpen om marktgerichte technologische ontwikkelingen uit te voeren. Met behulp van het Eurostars programma kunnen nieuwe technologieën verkort worden en de technische risico’s verkleind. Kleine bedrijven kunnen daardoor sneller groeien en zich ontwikkelen.

Voor wie is het Eurostars programma?

Innovatieve bedrijven die nieuwe producten, diensten of processen ontwikkelen en een samenwerking hierbij aangaan, komen in aanmerking voor de subsidieregeling. De deelnemende bedrijven dienen uit één van de partnerlanden te komen. De partnerlanden zijn een geselecteerd aantal landen, zowel binnen als buiten Europa. Naast bedrijven kunnen ook kennisinstellingen deelnemen aan het programma, zolang de hoofdaanvrager een MKB onderneming is.

Hoeveel is de subsidie?

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemer(s). Het subsidiepercentage is afhankelijk van de projectactiviteiten. Bedrijven ontvangen 35% voor onderzoekactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het MKB ontvangt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

  • De hoofdaanvrager is een R&D uitvoerend MKB uit een van de partnerlanden.
  • Ten minste één andere onafhankelijke aanvrager is afkomstig uit één van de andere aangesloten landen.
  • Het aanvragend consortium draagt zelf zo’n 50% van de totale projectkosten.
  • Het is een gebalanceerde samenwerking. Geen van de deelnemende partijen is verantwoordelijk voor meer dan 75% van de kosten.
  • De duur van het project is maximaal 3 jaar.
  • De periode tussen de afronding van het project en de vermarkting van het product is niet meer dan 2 jaar.
  • Er zijn geen restricties met betrekking tot de thematiek, wel dient het project een maatschappelijk doel na te streven.

Wanneer is de deadline?

De sluitingsdatum voor het (online) indienen van internationale projectvoorstellen is op 28 februari 2019. Heeft u een aanvraag ingediend? Dan ontvangt u binnen 16 weken de uitslag van het Eurostarssecretariaat in Brussel. Wanneer het projectvoorstel is goedgekeurd, moeten de partners afzonderlijk het projectvoorstel indienen bij het agentschap in het gevestigde land. Wanneer het project ook door het agentschap is goedgekeurd, ontvangt u subsidie.

Welke verplichtingen brengt Eurostars met zich mee?

Wanneer u in aanmerking komt voor Eurostars subsidie, brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Zo worden er regelmatig een voortgangsrapportage verwacht, gedurende de looptijd van het project. Aan deze rapportages zijn verschillende eisen verbonden.

EurostarsMeer informatie?

Hebt u nog vragen over de subsidieregeling Eurostars? Download hier de Eurostars factsheet of neem contact op met consultant Robert Helmer.