Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Bent u actief in opkomende markten of ontwikkelingslanden? Of investeert het investeringsfonds dat u vertegenwoordigt in ondernemers in deze landen? Het Dutch Good Growth Fund kan u helpen bij het rondkrijgen van uw financieringsvraagstuk.

Het Dutch Good Growth Fund biedt vier mogelijkheden:

1. Investeren Nederlands mkb
2. Importeren Nederlands mkb
3. Exporteren Nederlands mkb
4. Investeringsfondsen lokaal mkb

Investeren Nederlands mkb

Wanneer u zaken doet in opkomende markten of ontwikkelingslanden, levert u vaak een belangrijke bijdrage aan economische en sociale verbeteringen in het land. De financiering rondkrijgen is dan best lastig. Het onderdeel ‘Investeren Nederlands mkb’ vult private investeringen aan door middel van leningen en participaties. U kunt een aanvraag indienen tot wel € 15 miljoen.

Importeren Nederlands mkb

Het kan zijn dat u goederen uit een ontwikkelingsland op opkomende markt importeert, maar dat u niet kunt doorgroeien omdat de financiering met de bank niet rondkomt. In zo’n geval kunt u financiering verkrijgen via het DGGF. U kunt maximaal € 15 miljoen aanvragen voor de inkoop van handelsgoederen van uw lokale leverancier.

Exporteren Nederlands mkb

Het onderdeel ‘Exporteren Nederlands mkb’ biedt exportkredietverzekering- en exportfinancieringsmogelijkheden voor mkb’ers die exporteren naar één of meerdere DGGF-landen. U kunt bij het DGGF een verzekering afsluiten voor een transactieomvang met een schadevergoeding tot € 15 miljoen. Daarnaast komt u in aanmerking voor leverancierskrediet tot € 5 miljoen aan afnemers in één van de DGGF-landen.

Investeringsfonds lokaal mkb

Doordat de kleinere lokale bedrijven in ontwikkelingslanden beperkte toegang tot financiering hebben, kunnen zij niet makkelijk doorgroeien. Daarom investeert het DGGF in investeringsfondsen die zich richten op ondernemers in DGGF-landen. Deze fondsen zijn dus een grote stimulans voor de financiële sector in lage- en middeninkomenslanden.

Voor wie is het Dutch Good Growth Fund?

Uit de mogelijkheden die wij hierboven beschrijven blijkt dat deze financiering gericht is op een tweetal doelgroepen:

1. Nederlandse mkb’ers met internationale ambitie
2. Investeringsfondsen gericht op lokaal mkb

Frank Andre Becker | Consultant | De Breed & PartnersMeer informatie?

Wilt u meer informatie over het Dutch Good Growth Fund (DGGF)? Of wilt u een financieringsaanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Frank André Becker.