Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings voorbereidingsstudies (DHI)

De DHI subsidieregeling richt zich op Nederlandse MKB ondernemers met internationale ambities. Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken.

De DHI regeling richt zich op 3 modules:

1. Demonstratieprojecten:

voor het demonstreren van uw technologie, kapitaalgoed of dienst in één van de DHI-landen*. De voorwaarden voor deze module zijn:

 • Uw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
 • Uw demonstratieproject wordt uitgevoerd in één van de DHI-landen.
 • U demonstreert uw technologie, kapitaalgoed of dienst op kleine schaal in een werkbare situatie. U toont aan dat er toegevoegde waarde is en dat uw project onder lokale omstandigheden toepasbaar is. DHI is niet bedoeld voor het demonstreren of presenteren van een technologie op een beurs.
 • Uw demonstratieproject mag niet groter in omvang en duur zijn dan strikt noodzakelijk. De activiteiten binnen een demonstratieproject moeten altijd een duidelijk demonstratiekarakter hebben.
 • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.
 • Tijdens het demonstratieproject mag u geen producten of diensten leveren. Dit is in strijd met het Europese verbod op exportsteun. Aan het einde van de demonstratieperiode moet u een verklaring afgeven wat er met de hardware uit uw project gebeurt. U haalt het terug naar Nederland, u vernietigt het of u draagt het gratis over aan de buitenlandse partij.

2. Haalbaarheidsstudies:

voor een onderzoek naar de technische of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Dit vergroot de kans dat een potentiële klant uit één van de DHI-landen wil investeren in de technologie, kapitaalgoed of dienst. De voorwaarden voor deze module zijn:

 • Er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.
 • Een haalbaarheidsstudie levert een businessplan of projectplan op.
 • De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar.
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.
 • Het maximale subsidiebedrag is € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies:

voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op. De voorwaarden voor deze module zijn:

 • Uw beoogde investering moet in lijn zijn met de activiteiten van uw huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan.
 • U hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij (zoals een joint venture). Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming in een van de DHI-landen is ook voldoende om in aanmerking te komen voor deze regeling.
 • Indien er sprake is van een beoogde joint venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn. De partner geeft een intentieverklaring af waarin hij bevestigt dat er sprake is van een gezamenlijk investeringsproject en dat hij medewerking verleent aan de uitvoering van de investeringsvoorbereidingsstudie.
 • U moet aannemelijk maken dat u en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen. De DHI regeling dekt slechts 50% van de kosten. Als uw buitenlandse partner een cashbijdrage levert, brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deze bijdrage op de kosten van de studie in mindering. Over het resterende bedrag berekent RVO.nl de subsidie.
 • U moet aannemelijk maken dat de beoogde investering financierbaar is. Hiervoor kunt u intentieverklaringen van beoogde financiers of van mede-investeerders aanleveren.
 • De verwachte export naar opkomende markten moet ten minste 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.

Aanvraag indienen

De DHI regeling is een tenderprogramma. Dit betekent dat er verschillende aanvraagrondes zijn met verschillen deadlines. De eerste tender van 2018 is op 29 maart 2018 verstreken. De tweede tender opent op 9 augustus en sluit op 21 september 2018 om 15:00 uur.

Klik hier voor een lijst van de *DHI-landen. Het gaat om de opkomende markten en het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer informatie over deze subsidie regeling kunt u contact opnemen met Robert Helmer of Frank Andre Becker. Meer informatie is ook te vinden in onze Whitepaper DHI.