DHI subsidie aanvragen

Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies (DHI)

Bent u een MKB’er met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Dan is de DHI regeling interessant voor u.

De DHI subsidieregeling richt zich op Nederlandse MKB ondernemers met internationale ambities. Met deze regeling wil het ministerie van Buitenlandse Zaken het aantal Nederlandse ondernemingen dat internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen en versterken.

De DHI regeling richt zich op 3 modules:

1. Demonstratieprojecten:

De voorwaarden voor deze module zijn:

 • Uw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
 • Uw demonstratieproject wordt uitgevoerd in één van de DHI-landen*.
 • U demonstreert uw technologie, kapitaalgoed of dienst op kleine schaal in een werkbare situatie.
 • U toont aan dat er toegevoegde waarde is en dat uw project onder lokale omstandigheden toepasbaar is.
 • De activiteiten binnen een demonstratieproject moeten altijd een duidelijk demonstratiekarakter hebben.
 • Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.
 • Tijdens het demonstratieproject mag u geen producten of diensten leveren.

Klik hier voor een lijst van de *DHI-landen. Het gaat om de opkomende markten en het Dutch Good Growth Fund (DGGF).

2. Haalbaarheidsstudies:

Deze module is voor een onderzoek naar de technische of commerciële haalbaarheid van een buitenlandse investering in uw product. Dit onderzoek vergroot de kans dat een potentiële klant uit één van de DHI-landen wil investeren in de technologie, kapitaalgoed of dienst. De voorwaarden voor deze module zijn:

 • Er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.
 • Een haalbaarheidsstudie levert een businessplan of projectplan op.
 • De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar.
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies:

Deze module is voor onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van uw investering in een onderneming in één van de DHI-landen. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op. De voorwaarden voor deze module zijn:

 • Uw beoogde investering moet in lijn zijn met de activiteiten van uw huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan.
 • U hoeft geen duurzame samenwerking aan te gaan met een lokale investerende partij (zoals een joint venture). Het maken van een businessplan voor een 100% dochteronderneming in één van de DHI-landen is ook voldoende om in aanmerking te komen voor deze regeling.
 • Indien er sprake is van een beoogde joint venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn.
 • U moet aannemelijk maken dat u en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen.
 • U moet aannemelijk maken dat de beoogde investering financierbaar is.
 • De verwachte export naar opkomende markten moet ten minste 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.

Hoeveel is de subsidie?

Demonstratieproject: Subsidiabel is 50% van de kosten met een maximum van € 200.000.
Haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudie: Subsidiabel is 50% van de kosten met een maximum van € 100.000.

Wanneer is de deadline?

De DHI regeling is opengesteld op 15 januari 2019. Aanvragen worden behandeld op basis van volgorde van binnenkomst. Er is € 4 miljoen beschikbaar voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor overige landen.

DHI subsidie adviseur Robert Helmer DB&PDHI subsidie adviseur Frank Andre Becker De Breed & PartnersMeer informatie?

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u gratis de whitepaper DHI downloaden of u kunt contact opnemen met consultant Robert Helmer of Frank Andre Becker.