Demonstratie energie-innovatie (DEI)

Zet uw bedrijf zich in om de CO2-uitstoot te reduceren of gaat uw bedrijf investeren in een energie-innovatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor DEI-subsidie.

Het doel van de Demonstratie energie-innovatie is het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan het terugbrengen van CO2-emissies. Dit is een gevolg van het Klimaatakkoord en de bijbehorende doelstellingen van de overheid.

Voor wie is de DEI?

Bent u van plan om minder energie te gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u innovatieve technieken ontwikkeld waarmee CO2 emissiereductie kan worden gerealiseerd? Of wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Welke projecten komen in aanmerking?

Pilotprojecten

Dit is een proefproject waarbij de ontwikkelaar innovatieve CO2-reducerende maatregelen test in een praktijkomgeving.

Demonstratieprojecten

In dit geval gaat het om het demonstreren van een nieuwe technologie of toepassing in de praktijk. Subsidie is mogelijk voor de eindgebruiker/first user die wil gaan investeren in deze nieuwe technologie of toepassing.

De Demonstratie energie-innovatie thema’s

Uw project moet betrekking hebben op tenminste één van onderstaande vijf thema’s:
1: CO2-reductie in de industrie;
2: Innovaties t.b.v. aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
3: Flexibilisering van het elektriciteitssysteem;
4: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon/wind;
5: Energie-innovatie.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal € 6 miljoen per project. Voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem kunt u zelfs € 15 miljoen ontvangen.

Wanneer is de deadline?

Vanaf 4 februari 2019 kunt u doorlopend een aanvraag indienen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw project mag nog niet gestart zijn wanneer u de subsidieaanvraag indient. Uiterlijk 6 maanden na beschikking moet uw project van start gaan. Er zijn nog meer voorwaarden aan deze regeling verbonden, maar deze verschillen per thema. Hierover informeren wij u graag.

Jan EgbertsDEI subsidie voor uw bedrijf?

Denkt u dat uw project of bedrijf in aanmerking komt voor DEI subsidie? Of wilt u graag meer informatie over deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Jan Egberts.