Demonstratie energie-innovatie (DEI)

Zet uw bedrijf zich in om de CO2-uitstoot te reduceren of gaat uw bedrijf investeren in een energie-innovatie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor DEI-subsidie.

Het doel van de Demonstratie energie-innovatie is het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan het terugbrengen van CO2-emissies. Dit is een gevolg van het Klimaatakkoord en de bijbehorende doelstellingen van de overheid.

Download gratis whitepaper

Voor wie is de DEI?

Bent u van plan om minder energie te gaan verbruiken in uw productieproces? Heeft u innovatieve technieken ontwikkeld waarmee CO2 emissiereductie kan worden gerealiseerd? Of wilt u investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Welke projecten komen in aanmerking?

1. Pilotprojecten

Dit is een proefproject waarbij de ontwikkelaar innovatieve CO2-reducerende maatregelen test in een praktijkomgeving.

2. Demonstratieprojecten

In dit geval gaat het om het demonstreren van een nieuwe technologie of toepassing in de praktijk. Subsidie is mogelijk voor de eindgebruiker/first user die wil gaan investeren in deze nieuwe technologie of toepassing.

De Demonstratie energie-innovatie thema’s

Uw project moet betrekking hebben op tenminste één van onderstaande vijf thema’s:
1: CO2-reductie in de industrie;
2: Innovaties t.b.v. aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
3: Flexibilisering van het elektriciteitssysteem;
4: Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking met zon/wind;
5: Energie-innovatie.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal € 6 miljoen per project. Voor flexibilisering van het elektriciteitssysteem kunt u zelfs € 15 miljoen ontvangen.

Wanneer is de deadline?

Vanaf 4 februari 2019 kunt u doorlopend een aanvraag indienen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Wat zijn de voorwaarden?

Uw project mag nog niet gestart zijn wanneer u de subsidieaanvraag indient. Uiterlijk 6 maanden na beschikking moet uw project van start gaan. Er zijn nog meer voorwaarden aan deze regeling verbonden, maar deze verschillen per thema. Hierover informeren wij u graag.

Jan EgbertsDEI subsidie voor uw bedrijf?

Denkt u dat uw project of bedrijf in aanmerking komt voor DEI subsidie? Of wilt u graag meer informatie over deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Jan Egberts.