CrossRoads2 specifiek voor haalbaarheidsstudies

CrossRoads2 is gericht op samenwerkende innovatieve bedrijven (kmo’s en mkb’s) in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde. Het is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Uiteenlopende sectoren komen in aanmerking voor steun:

  • Hightech-systemen;
  • Chemie & materialen;
  • Agro & Food;
  • Life Sciences & Health;
  • Cleantech, Biobased economy;
  • Logistiek & maintenance.

CrossRoads2 richt zich specifiek op het ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies.

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsprojecten zijn  gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het project wordt uitgevoerd door een externe partij, naar keuze van de aanvrager. Wanneer de opdrachtgever gevestigd is in Zuid-Nederland, dan moet de externe partij gevestigd zijn in Vlaanderen en vice versa. De projectbegrotingen dienen minimaal      € 15.000 en maximaal € 20.000 te bedragen. Hiervoor wordt een steunpercentage gehanteerd van 50% van de subsidiabele projectkosten (dus minimaal € 7.500 en maximaal € 10.000).

Voorwaarden/kenmerken:

  • Opdrachtgever/aanvrager: gevestigd in Zuid-Nederland of in Vlaanderen. De externe partij dient uit het andere gebied te komen.
  • Projectduur: maximaal 6 maanden.
  • Minimale projectbegroting: € 15.000, maximaal € 20.000
  • First-come-first-serve (deadline: 29 juni 2018).

Voor deze call voor haalbaarheidsstudies is een budget van € 349.800 beschikbaar gesteld. De aanvragen worden beoordeeld o.b.v. kwaliteit, competenties van de externe partij, mate van innovativiteit en bijdrage aan de concurrentiepositie van de aanvrager of aanvragers en de grensoverschrijdende meerwaarde van het project.  

Meer informatie:

Wilt u meer weten over CrossRoads2? De Breed & Partners kan u vanuit zowel Nederland als België adviseren over uw mogelijkheden binnen deze regeling en u begeleiden bij het aanvraagtraject. Neem voor meer informatie contact op met Sydney van Bokhoven of vul het contactformulier in.