Financiering voor sociale innovatie

Goed personeel is essentieel voor uw onderneming. Dat betekent dat het personeel gezond is, zich betrokken voelt en efficiënt en effectief te werk gaat. Maar goed personeel brengt ook kosten met zich mee. Wij adviseren u graag over subsidies en andere financieringsvormen waarmee u personeelskosten kunt besparen.

De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan goed personeel. Daarom zijn er diverse subsidieregelingen waarbij het personeel centraal staat. Zo is er bijvoorbeeld subsidie voor duurzame inzetbaarheid van uw werknemers en subsidie voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen in het bedrijfsleven:

Technologische innovatie versus sociale innovatie

Innovatie wordt al snel geassocieerd met technologische innovatie. Dat is onterecht, want sociale innovatie is minstens zo belangrijk. U bent dus niet alleen innovatief bezig wanneer u een octrooi of grote R&D-afdeling heeft. Integendeel, goede werknemers spelen een essentiële rol wanneer het gaat om het realiseren van technologische innovatie. Tegelijkertijd zijn technologische ontwikkelingen belangrijk om het potentieel van getalenteerde medewerkers te bevorderen.

Michiel van den Bosch | Consultant | De Breed & Partners | personeelskostenMeer informatie?

Wilt u meer informatie over de financieringsmogelijkheden op het gebied van personeel of wilt u een aanvraag indienen voor de ESF subsidie of praktijkleren? Neem dan contact op met consultant Michiel van den Bosch.