PerspeXo

Perspexo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau. Samen met onze opdrachtgevers brengen wij de mogelijkheden tot winstverbetering en waardecreatie in kaart en ondersteunen wij bij het realiseren van waarde en waardering.

Hierbij is ons motto: ‘simplicity in strategy’. Door efficiëntie, snelheid en liefde voor het vakmanschap te combineren, zijn wij in staat creatieve en resultaatgerichte oplossingen te bieden voor de uitdagingen binnen uw bedrijf.

Dit doen wij door ons te richten op 5 pijlers:
De Levenscyclus: Onze adviezen zijn erop gericht om bedrijven zo snel mogelijk naar de volgende fase van de levenscyclus te begeleiden.
De Schijf van Vijf: Positionering, financiering, marketing, communicatie en organisatie.
Het Fair Value-model: Door het ondernemersverhaal op de juiste manier te vertellen, krijgt het bedrijf de waardering die eruit zou moeten komen.
Explorative consulting: Onze aanpak is onderzoekend van aard.
Huisstrateeg: Wij bieden strategisch advies vanuit het MaakjeBedrijfmeerWaard-programma.