PerspeXo

PerspeXo is een onafhankelijk strategisch adviesbureau met als motto Simplicity in strategy. PerspeXo brengt strategische mogelijkheden tot winstverbetering en waardecreatie in kaart en ze ondersteunen concreet en praktisch bij het realiseren van fair value (waardering). Zodat u voor uw bedrijf de waarde er uithaalt die er in zit.

Door efficiëntie, snelheid en liefde voor het vakmanschap te combineren, is PerspeXo in staat creatieve en resultaatgerichte oplossingen te bieden voor de uitdagingen binnen uw bedrijf.

Dit doet PerspeXo door te richten op 5 pijlers:
De Levenscyclus: De adviezen zijn erop gericht om bedrijven zo snel mogelijk naar de volgende fase van de levenscyclus te begeleiden.
De Schijf van Vijf: Positionering, financiering, marketing, communicatie en organisatie.
Het Fair Value-model: Door het ondernemersverhaal op de juiste manier te vertellen, krijgt het bedrijf de waardering die eruit zou moeten komen.
Explorative consulting: De aanpak is onderzoekend van aard.
Huisstrateeg: Ze bieden strategisch advies vanuit het MaakjeBedrijfmeerWaard-programma.

Samenwerking

Het motto van De Breed & Partners is “Samen innoveren”. Om dat motto kracht bij te zetten is in 2014 een samenwerking tot stand gekomen tussen PerspeXo en DB&P.

De samenwerking is ontstaan met de organisatie van de workshop “Groei, organisatie & valkuilen” voor een groep gezamenlijke klanten. Een mooi voorbeeld van samenwerking: de financiële en organisatorische kennis van PerspeXo, die daarmee de sterke en zwakke punten van een bedrijf in kaart brengt. Gecombineerd met de kennis en kunde van DB&P om subsidies, fiscale regelingen en kredieten te verzorgen op het gebied van innovatie en technologie. Dé combinatie om de financiële waarde van het bedrijf te verhogen.

De volgende workshop die werd georganiseerd door de samenwerking van PerspeXo en DB&P was ‘Succesvol doorgroeien & innovatie’, waarin ondernemers samen konden sparren over de uitdagingen bij doorgroei van een organisatie.

Ook is er de Ronde Tafel ‘Strategische samenwerkingen do’s & don’ts’ georganiseerd voor bedrijven die niet op eigen kracht kunnen doorgroeien, of meerdere directeuren hebben. Hierbij werd inzichtelijk gemaakt wat een strategische samenwerking oplevert, wat de valkuilen zijn en welke verschillende vormen van samenwerking er zijn.