The Voice of Innovation

The Voice of Innovation is een initiatief van het De Breed Kreiken Innovatiefonds. Met het fonds werd innovatief toptalent ondersteund door een beurs te verstrekken aan een vervolgstudie of een kennisbootcamp in het buitenland. Vanuit de Stichting Universiteitsfonds Twente werden student-ondernemers voorgedragen met baanbrekende innovatieve ideeën. De drie kandidaten met de meeste stemmen gingen naar huis met een geldbijdrage voor een vervolgstudie of een kennisbootcamp in het buitenland. Op deze pagina vindt u de winnaars van de afgelopen jaren.

Winnaars TVOI 2016

  1. Tim van Dijk
  2. Pim Willemsen
  3. Ingeborg Bikker

Winnaars TVOI 2015

  1. Rebecca te Boekhorst
  2. Quico Spaen
  3. Leonard van Thiel

Winnaars TVOI 2014

  1. Jiajun Cen
  2. Teun Hoevenaars 
  3. Tim Miltenburg
  4. Querine Bulthuis

Tijdens de feestelijke uitreiking van de Cultuurfondsbeurzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds in het DeLaMar theater te Amsterdam sprak Nicole Campen. Op het podium vertelt zij waarom De Breed & Partners jong innovatief talent ondersteunt.