miljoen

Joris van Eil Subsidie Consultant

Ik ben sinds mei 2001 werkzaam bij De Breed & Partners in een groot aantal verschillende rollen. Zo ben ik in eerste instantie vanuit mijn achtergrond in de web- en softwareontwikkeling actief geweest als ontwikkelaar en beheerder van verschillende webapplicaties. Daarna heb ik mij grotendeels toegelegd op het doorontwikkelen van het toen al lange tijd lopende De Breed & Partners Beloningsonderzoek, waarbinnen ik later ook verantwoordelijk werd voor het statistisch onderzoek en de hiermee gepaard gaande consultancy.

Op dit moment maak ik deel uit van het team van subsidie consultants. Gezien mijn achtergrond houd ik mij vooral bezig met ICT gerelateerde projecten, maar ik ben ook betrokken bij allerlei andere trajecten die te maken hebben met productontwikkeling in de chemie, machinebouw, levensmiddelen, landbouw, etc. Deze projecten zijn ontvankelijk voor subsidieregelingen vanuit zowel regionale, nationale, als internationale overheden. Ik streef er in mijn werk altijd naar mijn voorliefde voor creatief technisch werk optimaal te combineren met mijn interesse voor de verschillende soorten bedrijven, ondernemers, en projectverantwoordelijken die Nederland rijk is. Mijn levensinstelling is om te leren wat er te leren valt, en in mijn vrije tijd houd ik me dan ook bezig met zeer uiteenlopende zaken als muziek en wetenschap, en besteed ik zoveel mogelijk tijd aan mijn sociale omgeving.