Jan Leeflang | Controller | De Breed & Partners

Jan Leeflang Controller

Mijn naam is Jan Leeflang en ik werk sinds begin 1999 bij De Breed & Partners. Vanaf 2008 als controller en in de jaren daarvoor als administrateur. Voordat ik bij De Breed & Partners kwam, ben ik gedurende een periode van 19 jaar (zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven) als assistent accountant en later als hoofd financiële administratie werkzaam geweest.

In die functies was ik -naast het coachen van een aantal medewerkers- verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, de interne en externe financiële verslaglegging, het voeren van administraties en het verzorgen van de managementinformatie. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan in het MKB van uiteenlopende branches, zoals metaalnijverheid, bouwondernemingen, handelsmaatschappijen, detailhandel, beheermaatschappijen en particulieren. Als financieel professional werk ik graag in een informele maar toegewijde werkomgeving.

Ik hecht veel waarde aan openheid en duidelijke communicatie. Ook in mijn privéleven spelen daarnaast creativiteit en originaliteit een grote rol. Die probeer ik steeds te vinden en toe te passen in mijn werk als semiprofessioneel muzikant.