De Breed Kreiken Innovatiefonds

Het De Breed Kreiken Innovatiefonds is een Fonds op Naam ingesteld bij de Stichting Universiteitsfonds Twente en opgericht ter ere van het dertigjarig jubileum van De Breed & Partners.  Dit Innovatiefonds wil met het verstrekken van beurzen aan student-ondernemers innovatie in Nederland stimuleren en versterken. Innovatie is belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland in de wereld en de maatschappelijke en economische ontwikkeling van ons land.

Student-ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een financiele bijdrage om innovatieslagkracht op te doen in het buitenland. Dit kan in de vorm van een vervolgstudie of een kennisbootcamp. De opgedane kennis kan weer in Nederland worden toegepast bij het ondernemerschap waar deze studenten zich op toeleggen.

Professor Kreiken

Het Innovatiefonds is opgedragen aan Professor Kreiken, docent van Loek de Breed en oud-hoogleraar van de Universiteit Twente. ‘De toekomst kan niet worden voorspeld, maar moet worden gemaakt’ is een van zijn gevleugelde uitspraken. Deze uitspraak duidt op het innovatieve karakter van het fonds en de mogelijkheden in het buitenland kennis op te doen.

Schenken? Word ‘Vriend van De Breed’!

Op meerdere manieren kunt u het Innovatiefonds steunen. Onder andere met een financiële bijdrage. U wordt dan ‘Vriend van De Breed’. Wilt u graag schenken? Klik hier voor meer informatie over ons Vriendenprogramma of neem contact met ons op via innovatiefonds@debreed.nl of bel 076-5654321.

Stem mee via ‘The Voice of Innovation’

Vanaf mei kunt u stemmen via www.thevoiceofinnovation.nl op de student die in uw ogen de meest aansprekende aanvraag heeft gedaan bij het Innovatiefonds. Het gaat om kandidaten met baanbrekende innovatieve ideeën, excellerend in een studierichting, die in de toekomst van waarde kunnen zijn voor Nederland. De student met de meeste stemmen wint de Innovatiefonds Award en daarmee een studiebeurs voor een vervolgstudie in het buitenland.

Loek de Breed

‘Bij een dertigjarig jubileum kun je best een feestje geven voor het personeel, maar dat is vluchtig. Ik wilde een ander gebaar maken, ook naar onze relaties. Zo kwam ik op het idee van een Fonds op Naam. De focus van het fonds is het stimuleren van innovatief toptalent, vanwege het vernieuwende karakter in onze dagelijkse business’.

Voor meer informatie over het Innovatiefonds kunt u terecht bij Judith Herrewijn, innovatiefonds@debreed.nl.