Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOost)

Bent u een ondernemer in de provincie Overijssel of Gelderland? En wilt u investeren in innovatieve en duurzame projecten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor OPOost subsidie!

Het EFRO subsidieprogramma biedt financiële ondersteuning aan de ontwikkeling van nieuwe en duurzame producten. EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het EFRO subsidieprogramma Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijssel. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en een koolstofarme economie. Er wordt subsidie verstrekt aan:

  • Grote R&D-samenwerkingsprojecten
  • Stimuleren proeftuinen
  • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten

Download gratis OPOost factsheet

Innovatiestimulering

Dit thema richt zich op innovatiestimulering in de S3 sectoren: Agro & Food, Health, Hightech Systemen en materialen en op cross-overs tussen deze sectoren, ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Oost-Nederland wil onderzoek versterken en technologische ontwikkeling en innovatie bevorderen. De focus ligt op:

  • Netwerken die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.
  • Bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of toepassingen inclusief de ontwikkeling van prototypes, binnen het MKB.

Koolstofarme Economie

OPOost ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. Hierbij valt te denken aan minder CO2-uitstoot en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie. Ook het efficiënter inzetten van energiebronnen valt onder deze regeling. De focus ligt op:

  • Netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieën die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.
  • Bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieën inclusief de ontwikkeling van prototypes, binnen het MKB.

Voor wie is OPOost?

Ondernemers in de regio Overijssel en Gelderland.

Hoeveel is de subsidie?

  • Grote R&D-samenwerkingsprojecten: minimaal € 350.000 en maximaal € 2.000.000 per aanvraag
  • Stimuleren proeftuinen: minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000 per aanvraag
  • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten: minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 per aanvraag

Wanneer is de deadline?

Binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland wordt gewerkt met verschillende tenders. Deze oproepen hebben verschillende deadlines. Naar verwachting zullen de laatste aanvragen van 2018 (uiterlijk 28 februari 2019 ingediend) worden besproken in april 2019. De regelingen voor 2019 zullen dan in mei ingaan volgens het ‘first come, first serve’ principe. Zodra deze data bekend zijn, worden deze hier gepubliceerd.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de OPOost regeling? Of wilt u een subsidieaanvraag indienen? Neem dan contact op met consultant Robert Helmer of download kosteloos de factsheet.