Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOost)

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in Gelderland en Overijssel. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en een koolstofarme economie.

Innovatiestimulering

Dit thema richt zich op innovatiestimulering in de S3 sectoren: Agro & Food, Health, Hightech Systemen en materialen en op crossovers tussen deze sectoren, ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie. Oost-Nederland wil onderzoek versterken en technologische ontwikkeling en innovatie bevorderen. De focus ligt op:
– Netwerken die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.
– Bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of toepassingen inclusief de ontwikkeling van prototypes, binnen het MKB.

Koolstofarme Economie

OPOost ondersteunt de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. Hierbij valt te denken aan minder CO2-uitstoot en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie. Ook het efficiënter inzetten van energiebronnen valt onder deze regeling. De focus ligt op:
– Netwerken gericht op innovatie en toepassing van CO2-arme technologieën die leiden tot meer innovatiegerichte samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.
– Bevordering van experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en product-marktcombinaties van koolstofarme technologieën inclusief de ontwikkeling van prototypes, binnen het MKB.

Aanvraag indienen

Binnen het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland wordt gewerkt met verschillende tenders. Deze oproepen hebben verschillende deadlines. De volgende onderverdeling wordt gemaakt:

Grote R&D projecten
Vanaf 3 oktober 2017 t/m 28 februari 2018

Stimuleren Proeftuinen
Vanaf 1 maart 2017 t/m 28 februari 2018

Meer weten over de subsidieregelingen OPOost?
Download hier de Factsheet of neem contact op met Robert Helmer van de Breed & Partners.