Wijzigingen regeling Topsector Energieprojecten

Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling Topsector Energieprojecten (TOPENERGIE) gewijzigd. Deze wijziging betreft met name het vervangen van de paragraaf Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij (STEM) door de paragraaf Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI Energie).

Nieuwe subsidieplafonds

Tevens zijn er voor zowel de bestaande paragraaf Systeemintegratiestudies en de nieuwe paragraaf MVI Energie, de programmalijnen aangepast en nieuwe subsidieplafonds bekendgemaakt.

MVI Energie

MVI Energie stimuleert experimentele kennisontwikkeling met als doel het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk worden gerealiseerd. Bij maatschappelijk verantwoord innoveren wordt in een vroeg stadium al rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de innovatie.

Voorwaarden MVI Energieprojecten

  • het betreft een toegepast wetenschappelijk experiment;
  • gericht op actie-onderzoek: oftewel, probleemoplossend cyclisch onderzoek;
  • de relevante actoren worden actief betrokken;
  • systemisch van aard, oftewel: het startpunt zijn de diepere structuren die huidig gedrag verklaren en die door interventies op dit diepere niveau, een sleutel vormen voor nieuw gedrag;
  • gerelateerd aan energie-innovaties.

De bijdrage kan oplopen tot 80% van de kosten en maximaal € 150.000 per project. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli tot en met 25 oktober 2016. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 1 miljoen.