Wijzigingen MIT subsidie

De provincie Zuid-Holland heeft nieuwe openstellingsdata, nieuwe subsidieplafonds en een nieuwe wijziging gepubliceerd voor de MIT subsidie (MKB innovatiestimulering topsectoren). Deze regeling heeft als doel het stimuleren dat MKB ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

Openstellingen en subsidieplafonds

  • Aanvragen met betrekking tot innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten kunnen van 10 mei tot en met 1 september 2016 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze openstelling is vastgesteld op € 2.563.200.
  • Aanvragen betreffende R&D-samenwerkingsprojecten klein en groot kunnen van 5 juli tot en met 1 september 2016 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze openstelling is vastgesteld op € 5.980.800, waarbij maximaal 50% verleend wordt aan R&D-samenwerkingsprojecten groot.

Innovatieadviesprojecten

  • Subsidie wordt geweigerd indien aan de aanvrager in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verleend op grond van dit onderdeel of op grond van het onderdeel Haalbaarheidsprojecten.

Haalbaarheidsprojecten

  • Om voor de MIT subsidie in aanmerking te komen, bestaat een haalbaarheidsproject voor minstens 60% uit een haalbaarheidsstudie en voor het overige uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
  • Subsidie wordt geweigerd indien aan de aanvrager in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verleend op grond van dit onderdeel of op grond van het onderdeel Innovatieadviesprojecten.

R&D-samenwerkingsprojecten klein en groot

  • Meer dan 50% van de subsidiabele kosten (dit was minimaal 40% van de projectkosten) van het R&D-samenwerkingsproject komt voor rekening van de penvoerder en de andere deelnemers met een vestiging in Zuid-Holland gezamenlijk.
  • De hoogte van de subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten groot bedraagt meer dan € 200.000 (was ten minste) en ten hoogste € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject. De hoogte van de subsidie bedraagt per mkb-deelnemer aan het R&D-samenwerkingsverband ten minste € 25.000 (was € 50.000) en ten hoogste € 175.000.
  • Subsidie wordt geweigerd indien aan de aanvrager in hetzelfde kalenderjaar al subsidie is verleend op grond van dit onderdeel of op grond van het onderdeel R&D-samenwerkingsprojecten.

Meer weten over de MIT subsidie regeling? Klik hier of neem contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners.