WBSO: bijna 25% meer voordeel voor bedrijfsleven!

In 2016 hebben Nederlandse ondernemers € 1,2 miljard voordeel gehaald uit de WBSO subsidie. Dit is een stijging van 22% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit de jaarrapportage van minister Kamp van Economische Zaken.

In de jaarrapportage staat verder dat er voor een bedrag van € 6,7 miljard plannen van bedrijven zijn goedgekeurd. Dit bedrag is onderverdeeld in € 3,9 miljard aan loonkosten en € 2,8 miljard aan niet-loonkosten.

Daling in aantal gebruikers WBSO subsidie

Maar liefst 22.330 bedrijven maakten vorig jaar gebruik van de subsidieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Ten opzichte van 2015 is dit een lichte daling in het aantal gebruikers van de subsidie. Het grootste deel (97%) is afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf. De daling in het aantal gebruikers is volgens minister Kamp te verklaren doordat de definitie van R&D per 2016 is ingeperkt.

Handhaven nieuwheidscriterium

Minister Kamp heeft aangegeven geen verandering aan te willen brengen in het nieuwheidscriterium. Op dit moment is het voldoende wanneer aangetoond wordt dat de innovatie, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, nieuw is voor eigen organisatie. Tegenstanders van deze voorwaarde vinden dat het nu te makkelijk is om innovaties te kopiëren. Volgens Kamp zou een wijziging in deze criteria leiden tot een flinke toename van de uitvoeringskosten.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor de WBSO subsidie? Doe de WBSO test!