WBSO stimuleert aantoonbaar innovatie in Nederland

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten in het Nederlandse bedrijfsleven.

Dialogic heeft in samenwerking met APE en UNU-Merit onderzoek gedaan naar het effect van de WBSO regeling van 2011 tot 2017.  Doordat ondernemers meer onderzoek naar innovatie kunnen doen, versnelt de projectontwikkeling. Ideeën kunnen sneller en efficiënter omgezet worden naar producten of diensten.

Hoge cijfers

In 2017 hebben meer dan 20.000 Nederlandse ondernemers gebruikgemaakt van de WBSO. Zij haalden samen een voordeel van bijna € 1,2 miljard op. 97% van deze ondernemers waren mkb’ers. Daarnaast is de meerderheid van de WBSO tevreden over de uitvoering van deze regeling en scoort deze gemiddeld een 7,3. De WBSO is ook voor het vestigingsklimaat voor bedrijven die op internationale schaal onderzoek doen positief. De baten van de WBSO regeling zijn groter dan de kosten.

Positieve bijdrage aan de Nederlandse economie

“Onderzoek en ontwikkeling blijft de basis voor onze internationale concurrentiepositie. We zijn nu Europees innovatieleider en die positie wil ik graag samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen versterken. Daarom is het goed om te zien dat ook onderzoekers concluderen dat onze financiële ondersteuning daadwerkelijk positief bijdraagt aan de Nederlandse kenniseconomie. Via innovatie creëren onze ondernemers van mkb tot grootbedrijf extra banen en inkomsten.”  Staatssecretaris Keijzer (EZK).

“De WBSO vergt veel moeite en tijd”

Het aspect waarover de WBSO gebruikers niet positief waren, is de tijd en moeite die het aanvragen kost. Ondernemers zijn van mening dat de aanvraag veel tijd kost. Hiernaast is er in het aanvraagformat weinig ruimte aanwezig om projecten inhoudelijk toe te lichten. Het is echter wel belangrijk voor de beoordeling dat dit nauwkeurig wordt gedaan. Hiervoor is het voor veel ondernemers een goede keuze geweest om een adviseur in dienst te nemen die de WBSO aanvraag voor  hen doet. De Breed & Partners wil u als ondernemer hier graag bij helpen. Wij zetten uw innovatieprojecten om in aanvragen zodat u zich volledig kunt richten op uw eigen kernactiviteiten.

WBSO subsidie in 2020

EZK-staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer op Prinsjesdag over de nieuwe budgetsystematiek, de parameters voor 2020 en mogelijke aanpassingen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de WBSO regeling? Of wilt u hulp bij het aanvragen hiervan? Neem contact op met consultant Joost Emke.

 

Download het gehele onderzoeksrapport hier.