WBSO en RDA gaan samen

Minister Henk Kamp heeft besloten twee van de belangrijkste subsidieregelingen voor het bedrijfsleven samen te voegen. Het gaat om de innovatiesubsidies WBSO en RDA. De RDA (Research & Development Aftrek) zal opgaan in de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). De reden van deze samenvoeging heeft te maken met de kritiek op de RDA. Deze regeling in de vorm van een lagere winstbelasting was ongeschikt voor veel jonge, innovatieve bedrijven omdat die vaak helemaal geen winst maken.

Verschil tussen WBSO en RDA subsidie

Bedrijven die subsidie willen om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling te financieren, kunnen een beroep doen op de WBSO en de RDA. Het meest belangrijke verschil is dat de WBSO een aftrek is op de loonkosten, de RDA richt zich op overige kosten en is een aftrekpost voor de winstbelasting (vennootschaps- en inkomstenbelasting).