WBSO blijft 32% in eerste schijf, EIA 54,5%

Het belastingplan voor 2018 is aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 januari 2018 in werking treden. Er is door het ministerie van Financiën reeds een overzicht gepubliceerd met de belangrijkste wijzigingen in het belastingplan. Zo ook de wijzigingen met betrekking tot de WBSO en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Eerder werd een verlaging van de WBSO in de eerste schijf van 32% naar 31% verwacht. Deze verwachting blijkt onterecht, de aftrek in 2018 blijft 32% procent in de eerste schijf. Wel zakt het percentage in de tweede schijf van 16% in 2017 naar 14% in 2018. De grens tussen de eerste en tweede schijf blijft om en nabij de € 350.000. Dit bedrag heeft betrekking op de kosten van de S&O-uren. Het verhoogde starterspercentage van de eerste schijf blijft net als in 2017 40%.

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), stimuleert technische innovatie binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Het gaat hier om de technische ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur uitgevoerd binnen uw eigen onderneming.

Percentages EIA

Het percentage wat kan worden afgetrokken van de loonkosten via de EIA bedraagt in 2018 54,5%, in 2017 bedroeg dit percentage 55%. De lichte verlaging van een half procentpunt was eerder aangekondigd en deze aankondiging wordt wel doorgevoerd. De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren middels een extra belastingaftrek.

EIA van toepassing

De EIA is uitsluitend van toepassing op investeringen waarvan het bedrag hoger is dan € 2500. Het beraamde budget voor de EIA is ten hoogste € 121 miljoen, € 1 miljoen meer dan in 2017. Alleen niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden in de Energielijst komen in aanmerking voor de EIA.

Meer informatie over de WBSO subsidie of de EIA?

Bekijk hier de WBSO Factsheet, neem contact met één van onze consultants via 076-5654321 of doe de WBSO subsidie test.