WBSO 2015 uitsluitend gericht op private partijen

Het kabinet heeft het voornemen om de WBSO 2015 enkel nog te richten op private partijen. Dit zal betekenen dat contractonderzoek voor publieke kennisinstellingen uit de WBSO wordt gehaald. Op deze manier zal de WBSO subsidie beter aansluiten op datgene waar ze voor bedoeld is: het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door private partijen.

WBSO 2015

Technologische vernieuwing is van groot belang voor de concurrentiepositie van een bedrijf. Met behulp van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunnen de loonkosten hierdoor verlaagd worden.
Om hiervoor in aanmerking te komen was het voor publieke instellingen mogelijk om speur- en ontwikkelingswerk in opdracht van het bedrijfsleven te verrichten mits het financieel voordeel aan het bedrijf werd doorgegeven (contractonderzoek). In bijna 70% van de gevallen werd het voordeel niet volledig doorgegeven. Daarmee stelt minister Kamp van Economische Zaken dat dit onderdeel van de WBSO niet wordt gebruikt zoals is bedoeld.