DB&P klant Veth betrokken bij besturing onbemande sleepboot

De Rotterdamse onderneming Kotug is erin geslaagd om over lange afstand een onbemande sleepboot te besturen. De sleepboot die in de haven van Rotterdam ligt, werd bestuurd door een kapitein in Marseille. Dat is een afstand van maar liefst 1200 kilometer.

Verschillende partijen hebben met Kotug samengewerkt aan dit innovatieve project. Zo hebben DB&P klant Veth en Investormatch klant OnBoard er samen voor gezorgd dat de stuurinrichting en de machinekamer op afstand bestuurd kunnen worden.

Diverse toepassingen voor onbemande sleepboten

Volgens Koos Smoor van Kotug zijn er diverse toepassingen voor het op afstand besturen van sleepboten. Allereerst in geval van brand op olieterminals. Het inzetten van onbemande sleepboten is veiliger dan wanneer de boot wel bemand is. Daarnaast zou deze technologie ook een oplossing zijn voor Afrikaanse havens waar maar weinig schepen aanmeren. Dankzij deze technologie hoeven deze havens niet 24/7 bemand te zijn.

Uitdagingen tijdens de ontwikkeling

Eén van de uitdagingen tijdens het ontwikkelen van de technologie was een betrouwbare en stabiele verbinding met de sleepboot. Daarnaast is sensortechnologie cruciaal. Trillingssensoren geven belangrijke informatie aan de kapitein, bijvoorbeeld over de spanning die op de trossen staat.

Sjef van KemenadeFinanciering voor innovatie

Wist u dat u subsidie kunt aanvragen indien u zich bezighoudt met technische innovatie? De Nederlandse overheid stimuleert innovatie namelijk door middel van diverse subsidies. Neem contact op met DB&P consultant Sjef van Kemenade om te kijken voor welke subsidies u in aanmerking komt.