Verwachte verlaging WBSO 2018 subsidie

Het is de verwachting dat de percentages van de WBSO 2018 verlaagd zullen worden. Dit schrijft minister Kamp van Economische zaken in een Kamerbrief. Het ministerie van Economische Zaken is van plan het percentage van de tweede schijf te laten zakken van 16% naar 14%. Het percentage van de eerste schijf willen ze laten zakken van 32% naar 31%. De belangrijkste reden voor deze verlagingen is de jaarlijkse stijging van de WBSO-kosten.

Toenemende kosten van WBSO

Naast de WBSO 2018, gaat minister Kamp in zijn Kamerbrief ook in op de WBSO-kosten van 2016. Elk jaar nemen de kosten van de WBSO toe door onder meer stijgende S&O-lonen en een grotere hoeveelheid aan uitgevoerd S&O-werk. Wanneer de jaarlijkse stijging lineair wordt doorgetrokken zal de WBSO onder de huidige voorwaarden € 1242 miljoen gaan kosten. Dat is € 37 miljoen meer dan de € 1205 miljoen die het ministerie in de begroting heeft beraamd. Verder wordt in de brief geïnformeerd dat het WBSO-budget in 2016 met € 65 miljoen is overschreden. Dit bedrag zal gecompenseerd moeten worden. Daartegenover staat een overschot van € 23 miljoen uit 2014, wat aan het WBSO-budget van 2018 zal worden toegevoegd. Dit leidt ertoe dat het ministerie van Economische Zaken een correctie zal moeten aanbrengen in de WBSO-regeling die € 42 miljoen zal moeten opleveren.

Correctie WBSO 2018

Minister Kamp stelt voor om de parameters van de WBSO aan te passen om het gat tussen de beoogde begroting en de huidige uitgaven te dichten. Deze parameters zullen naar verwachting een daling van het tarief in de tweede schijf van 16% naar 14% en in de eerste schijf van 32% naar 31% betekenen. Dit staat echter nog niet vast. De exacte parameters voor de WBSO 2018 zullen in november definitief worden vastgesteld door het kabinet.

Gebruik WBSO 2016

De definitieve cijfers van de WBSO 2016 zijn tevens gepubliceerd in de Kamerbrief. Het blijkt dat de verdeling van het WBSO-budget tussen het mkb en grootbedrijf nagenoeg gelijk is gebleven na de samenvoeging van de WBSO en de RDA. In 2016 is 64% van het budget naar de mkb gegaan, wat relatief veel is aangezien het mkb slechts voor 41% verantwoordelijk is voor het gehele S&O-werk in Nederland.

Lichte daling aantal WBSO-gebruikers

In totaal hebben 22.330 bedrijven een WBSO toegekend gekregen in 2016, wat een lichte daling is ten opzichte van 2015. Deze daling is te verklaren door een verandering in de definitie van S&O in de WBSO. De WBSO is sterker gericht op de kernactiviteiten van technisch-wetenschappelijk onderzoek: de ontwikkeling van producten, productieprocessen en programmatuur. Bijvoorbeeld de analyse van de technische haalbaarheid van een project of een proces technisch onderzoek komen niet langer in aanmerking voor een WBSO.

Zodra het kabinet (wanneer die eindelijk geformeerd is) duidelijkheid verschaft, wat naar verwachting in november zal gebeuren, over de exacte parameters van de WBSO 2018 zullen we u daar vanzelfsprekend zo snel mogelijk over informeren.

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor WBSO subsidie? Doe dan onze WBSO subsidie test of download de whitepaper WBSO in een notendop.