Versoepeling Innovatiebox voor het MKB

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de regels voor toepassing van de Innovatiebox uitgebreid met een forfaitaire regeling. Dit forfait is geïntroduceerd om de Innovatiebox makkelijker toegankelijk te maken voor innovatieve MKB-bedrijven. Met de
Innovatiebox kan de winst die gegenereerd wordt uit de exploitatie van innovatieve activiteiten (en waar een S&O-verklaring of patent voor is afgegeven) belast worden tegen een tarief van 5%. Het bepalen van het deel van de winst dat
afkomstig is van innovatie is voor veel MKB-bedrijven echter lastig te bepalen.

Om deze bedrijven tegemoet te komen en toch te laten profiteren van de voordelen die de innovatiebox biedt, is een forfait geïntroduceerd. Indien hier gebruik van gemaakt wordt, kan 25% van de totale winst belast worden tegen 5% Vpb, waarbij het forfait maximaal €25.000 bedraagt. Dit voordeel geldt voor drie jaar. Na deze periode wordt opnieuw getoetst of aan de kwalificaties voldaan wordt.