Vernieuwingen Innovatiebox 2018

Door het ministerie van Financiën zijn twee nieuwe besluiten gepubliceerd met betrekking tot de Innovatiebox 2018 (INNOBOX). De Innovatiebox is, net als de WBSO, een fiscale regeling die gericht is op het bevorderen van innovatieve projecten en activiteiten. De regeling kan worden gezien als een korting op het vennootschapsbelastingtarief en om in aanmerking te komen is een WBSO beschikking vereist.

Het eerste besluit gaat over het omvormen van de fiscale regeling als een vraag- en aanbodbesluit. Dit houdt in dat er in de praktijk een nadere uitleg wordt gegeven bij de uitvoeringskaders van de Innovatiebox. Er is namelijk gebleken dat behoefte is aan duidelijkheid over de hantering van de regeling en daarom zal inhoudelijk worden uitgeweid over de toepassing van de regeling. Het eerste besluit gaat in op de artikelen 12b tot en met 12bg en het overgangsrecht artikel 24d van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Het tweede besluit

Het tweede besluit gaat over een wezenlijke inhoudelijke verandering van de regeling vanaf 1 januari 2018. De vernieuwde regeling van de artikelen 12b tot en met 12bg van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verschilt op een aantal onderdelen, zoals de toegangseisen, het te hanteren aggregatieniveau en de nexusbreuk, ten opzichte van de oude Innovatiebox die vanaf 1 januari 2017 geldig was. Dit besluit betekent dus een lichte aanpassing op de inhoudelijke toepassing van de regeling.

De regeling

De regeling is in het leven geroepen om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Winsten die voor de Innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een laag vennootschapsbelastingtarief van 5% in plaats van de gebruikelijke 20 tot 25%. Dit zorgt voor een verhoogd rendement op de R&D investeringen door een lagere belastingdruk.

Wilt u meer weten over de Innovatiebox?

Doe hier de Innovatieboxtest, download hier de Factsheet of neem contact op met consultant John Dalenoord.