Verlenging voor VroegeFaseFinanciering (VFF), Seed Capital en Innovatiekrediet

Het kabinet verlengt financieringsregelingen VroegeFaseFinanciering (VFF), de Seed Capital regeling en het Innovatiekrediet met vijf jaar. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt.

Er is veel behoefte aan financiering voor innovatie- en groeiplannen. Dat is in de afgelopen jaren wel gebleken, want er is voor honderden miljoenen euro’s aan financiering verstrekt. Met name kleine bedrijven, start-ups en snelle groeiers hebben hiervan geprofiteerd.

VroegeFaseFinanciering

De VroegeFaseFinanciering ondersteunt innovatieve ondernemers bij het succesvol in de markt zetten van hun bedrijf. Het gaat om een geldlening die hoofdzakelijk verstrekt wordt voor een vernieuwingsfasetraject.

De Seed Capital-regeling

Met de Seed Capital-regeling ondersteunt de overheid ondernemingen bij het verkrijgen van risicokapitaal. Private geldschieters en de overheid vullen samen een fonds dat investeert in technostarters en creatieve start-ups.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragend krediet voor bedrijven ter financiering van ontwikkelingsprojecten. De ontwikkelingsprojecten moeten producten, processen of diensten voortbrengen die in technologisch opzicht nieuw zijn voor Nederland.

Sjef van KemenadeMeer informatie?

Uit evaluaties blijkt dat de financieringsregelingen doeltreffend zijn. Wilt u meer weten over één van deze regelingen? Of wilt u advies over het invullen van uw financieringsbehoefte? Neem dan vrijblijvend contact op met DB&P consultant Sjef van Kemenade of download de gratis whitepaper over de financieringsmix.