Verhoging subsidieplafond OP WEST

Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren. Het subsidieplafond wordt verhoogd met € 1.5 miljoen tot € 4.5 miljoen.

Gezamenlijk Europees subsidieprogramma

Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 190 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders. De gemeente Rotterdam is de managementautoriteit van het programma.