MKB Idee subsidie: investeert u in opleiding en scholing van technisch personeel?

Hebt u dé oplossing voor het tekort aan technisch personeel? Met de subsidieregeling MKB Idee worden bedrijven die met oplossingen komen, financieel ondersteund. Projectideeën waarbij er wordt geïnvesteerd in opleiding en scholing van technisch personeel, komen in aanmerking.

De vraag naar goed geschoold technisch personeel is groot. De subsidie van MKB Idee is opgezet om aan dit tekort iets te doen. De oplossing ligt volgens het ministerie bij om-, bij- en herscholing van personeel. De subsidieregeling moet vernieuwende ideeën en inzichten vanuit de praktijk opleveren.

Wie komen er in aanmerking?

MKB Idee is voornamelijk gericht op technisch MKB, maar ook bijvoorbeeld kennisinstellingen en stichtingen komen in aanmerking. In dat geval is een samenwerking met een MKB bedrijf wel verplicht. Belangrijk is dat een projectvoorstel ingaat op het wegnemen van belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling van personeel.

Hoeveel is de subsidie?

Wanneer u in aanmerking komt, ontvangt u 100% van de subsidiabele kosten. Hieruit bestaan alle (redelijke) kosten die aan het project verbonden zijn. Wel moet het subsidiebedrag per project lager zijn dan €125.000. Een samenwerkingsverband ontvangt maximaal €200.000, hiervan ontvangt één deelnemer niet meer dan €125.000. MKB Idee heeft een subsidieplafond van €2.000.000.

MKB IdeeMKB Idee subsidie aanvragen?

Denkt u kans te maken op MKB Idee subsidie? Kom dan in contact met consultant Mark van Dijk. Wij kunnen uw subsidieaanvraag beoordelen en u veel werk uit handen nemen. Subsidie kan aangevraagd worden van 3 september tot 20 september 2018.