Kritiek op Haagse cybersecurityclub HSD

Naar eigen zeggen zijn de resultaten van The Hague Security Delta reden om trots te zijn. HSD noemt zich de ‘grootste veiligheidscluster van Europa.’ De cybersecurityclub HSD zou miljarden genereren en duizenden banen creëren. Toch ligt HSD onder vuur door onmeetbare resultaten en zogenaamd ‘subsidie handjeklap’.

De cijfers die HSD eerder presenteerde gingen onder andere over de toegevoegde waarde van HSD in de cybersecurity-sector in de regio Den Haag. Deze zou 3.8 miljard bedragen. Maar wat er wordt verstaan onder ‘regio Den Haag’ is echter onduidelijk. Mocht het samenwerkingsplatform hierbij bijvoorbeeld ook Delft, Katwijk en Noordwijk rekenen, dan zou dit de cijfers behoorlijk (positief) beïnvloeden. In deze steden zijn namelijk de Technische Universiteit, een dronecentrum en een vestiging van ruimtevaartagentschap ESA gevestigd. Er vindt dus de nodige bedrijvigheid op het gebied van cybercriminaliteit plaats. Daarnaast is het niet duidelijk op basis van welke criteria bedrijven zijn meegerekend.

Subsidiemonopolie

Eerder werd de HSD al een belangenvereniging genoemd in plaats van een onafhankelijk samenwerkingsplatform. Volgens onderzoeksjournalistiek Follow The Money (FTM) stelde een ambtenaar zelfs dat aanvragen die niet via de HSD lopen, niet op financiële steun van de gemeente hoeven te rekenen.

Financiële steun

Ondanks de hoge groei- en omzetcijfers die de HSD genereert, ontvangt de cybersecurityclub 3.1 miljoen aan subsidie van de gemeente Den Haag voor de uitbreiding van de campus. HSD reageert hierop met de volgende woorden: “HSD stelt ieder jaar een jaarplan op met activiteiten en om samenwerkingen tot stand te brengen. Voor deze activiteiten en de continuïteit van de staande organisatie is financiering nodig. Daarom vraagt HSD ieder jaar subsidie aan.”