Innovatiebox 2017: WBSO blijft sleutel voor MKB en ICT

Onderstaande informatie gaat over de regels voor de innovatiebox 2017. Een deel hiervan is inmiddels aangepast. Klik hier voor de meest recente regels van de innovatiebox.

Haalt u winst uit voor eigen rekening en risico ontwikkelde innovatieve producten? Dan kunt u aanzienlijk belastingvoordeel behalen dankzij de Innovatiebox. Nog wel! Want als het aan het kabinet ligt, wordt deze regeling per 1 januari 2017 behoorlijk beperkt. Een belangrijke wijziging is dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtigen. Aanleiding zijn de vanuit de OESO voorgestelde maatregelen om belastingontwijking tussen landen te voorkomen. Ons kabinet ondersteunt deze maatregelen.

Investeren in R&D

De Innovatiebox is een fiscale maatregel om innovatieve activiteiten in Nederland te bevorderen. Belangrijk dus voor de concurrentiekracht en het vestigingsklimaat van Nederland. Winsten die voor de Innovatiebox kwalificeren, worden belast tegen een Vennootschapsbelastingtarief van 5% in plaats van 20% of 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%. Een stimulerende regeling voor bedrijven die willen investeren in R&D. De Innovatiebox is van toepassing op winsten die worden verkregen uit patenten (of vergelijkbare rechten) en/of uit WBSO-projecten.

Beperking Innovatiebox

Naar aanleiding van de OESO-maatregelen heeft staatssecretaris van financiën Erik Wiebes een beperking van de Nederlandse Innovatiebox aangekondigd. Vanaf 1 januari 2017 is naast een WBSO beschikking een patent vereist voor toegang tot de Innovatiebox. Enkel de WBSO als sleutel tot fiscaal voordeel op innovatiewinst zou daarmee dus komen te vervallen. Een enorme sof voor kleine bedrijven en bedrijven waar innovatie minder tastbaar is: voor hen is het bemachtigen van een patent zeer kostbaar en tijdrovend. Denk hierbij aan de ICT, veredelings- en procesindustrie. Belangrijke takken van sport binnen de Nederlandse economie!

WBSO blijft sleutel voor MKB en ICT

Gelukkig onderkennen onze beleidsmakers dit ook en hebben zij flink onderhandeld met de OESO. Resultaat is een uitzondering voor ICT bedrijven en kleine belastingplichtigen: voor hen blijft de WBSO-beschikking op zichzelf een toegangsticket tot de Innovatiebox 2017. Een belastingplichtige wordt als ‘klein’ aangemerkt, als het minder dan € 50 miljoen netto groepsomzet per jaar heeft en de netto omzet uit innovatie minder dan € 7,5 miljoen per jaar bedraagt. Voor grote ondernemingen en multinationals geven straks alleen nog patenten (of vergelijkbare rechten) toegang tot de Innovatiebox 2017.

Uitsluitsel op Prinsjesdag

Tot het moment van aanpassing van de wet op 1 januari 2017, blijft de huidige Innovatieboxregeling van kracht. Voor innovatie producten die vóór 1 juli 2016 zijn voortgebracht gaat waarschijnlijk een overgangsregeling gelden. De definitieve plannen worden naar verwachting op Prinsjesdag gepresenteerd.

Door Arno van Klinken, partner en sr. consultant bij De Breed & Partners.

Heeft u vragen over de aankomende wijzigingen rondom de Innovatiebox? Of bent u benieuwd of u voor fiscaal voordeel op innovatiewinst in aanmerking komt? Neem contact op met Arno van Klinken van De Breed & Partners.