Informatieplicht Energiebesparing

Behalve de bestaande energiebesparingsplicht is er voor bedrijven nu ook een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren. Dit heet de informatieplicht.

Verbruikt uw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. De informatieplicht is daar dit jaar bijgekomen. Dit houdt in dat u uiterlijk 1 juli 2019 per Wm-inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.