Energie-Investeringsaftrek 2019: verlaging van het aftrekpercentage

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de Energie-Investeringsaftrek (EIA) in de periode 2012-2017. De belangrijkste aanbeveling is een verlaging van het aftrekpercentage naar 45%.

Gedurende de periode 2012-2017 is er € 4,2 miljard (2017 uitgezonderd) aan energiezuinige investeringen met de EIA-regeling ondersteund. Het netto-fiscale voordeel is gemiddeld genomen iets meer dan 11% van het investeringsbedrag. Het totale budgettair beslag komt uit op € 0,5 miljard. Deze bedragen zijn iets lager dan in de periode 2007-2011.

Hebben de investeringen bijgedragen aan het doel van de regeling?

Ja. Het is gelukt om investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen te stimuleren. Er is wel rekening gehouden met freeriders. Dat zijn bedrijven die de investering ook gedaan zouden hebben, wanneer zij geen aanspraak konden maken op de EIA-reling.

Belangrijkste aanbeveling

De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is dat het effectieve aftrekpercentage verlaagd moet worden. Het huidige aftrekpercentage van 54,5% zal gewijzigd worden naar 45%. Het netto belastingvoordeel gaat dus omlaag, maar het zal ondernemers nog steeds prikkelen om energie-investeringen te treffen, aldus het kabinet.

Jan EgbertsMeer informatie?

Wilt u meer informatie over de Energie-Investeringsaftrek of andere financieringsmogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen? Download dan hier gratis de whitepaper over Duurzaam Ondernemen, of neem contact op met consultant Jan Egberts.