Tweede aanvraagperiode voor SIDN fonds

Het SIDN fonds heeft een tweede aanvraagperiode geopend. De deadline is 12 september 2017 om 13:00 uur.

In deze tweede call is er meer aandacht voor privacy en veiligheid. Met name eigenaren van projecten waarbij privacy en veiligheid elkaar versterken, in plaats van dat ze een tegenstelling vormen, worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

Voor wie?

Individuen, ondernemers, organisaties of onderzoekers met een idee dat een bijdrage levert aan de doelstellingen van het SIDN-fonds komen in aanmerking voor deze subsidie. Er zijn twee aanvraagmogelijkheden:

1: Pioniers
Dit zijn projecten die nog in de ideeënfase zitten. Deze subsidie is gericht op de uitwerking van een innovatief idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Projecten kunnen maximaal € 10.000 subsidie ontvangen.
2: Potentials
Dit zijn projecten waarvan de potentie is aangetoond, gesteund door een proof of concept. Deze subsidie kan worden aangewend om een concept door te ontwikkelen of op te schalen, of door een onderzoek te vertalen naar een bruikbare toepassing. Projecten kunnen maximaal € 75.000 subsidie ontvangen.

Over het SIDN fonds

Het SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het doel van het fonds is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met Sydney van Bokhoven of download hier de Factsheet.