Uitgelekte verlaging vpb-tarieven

Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte II lijkt afgerond. De geruchten zijn dat Rutte op dinsdag 10 oktober de inhoud van het regeerakkoord zal presenteren. Goede traditie in de politiek is dat de inhoud van te voren voor een deel uitlekt. We zullen u over de relevante gelekte plannen met betrekking tot de vpb-tarieven alvast informeren.

Lagere vpb-tarieven

De uitgelekte plannen zouden een positieve uitwerking kunnen hebben voor investeerders. Zo is de komende regering van plan de winstbelasting te verlagen voor bedrijven, oftewel de vennootschapsbelasting (vpb). Het tarief op de eerste € 200.000 van de winst gaat naar het lijkt van 20% naar 16%. Het tarief op de winst boven de € 200.000 gaat naar verwachting van 25% naar 21%.

Kansen en bedreigingen

Bedrijven krijgen door deze wijzigingen de mogelijkheid meer te verdienen met de WBSO. Korting op de loonbelasting betekent meer winst in dit geval. Als de vpb immers omlaag gaat, gaat de nettowinst omhoog. De andere kant van het verhaal is dat bedrijven die een investeringsaftrek genieten (EIA/MIA) een lagere nettowinst zullen behalen. De aftrek is namelijk van toepassing op een kleiner bedrag.

Timing subsidieaanvraag belangrijk

De belastingveranderingen worden elk jaar op 1 januari en 1 juli doorgevoerd. Mocht blijken dat de nu gelekte inhoud over de vpb-tarieven in het regeerakkoord klopt, is het handig om nog eens te gaan zitten met een consultant en te kijken naar de timing van een subsidieaanvraag. Het naar voren halen van een investering kan leiden tot meer EIA- of MIA-voordeel. Er liggen dan kansen bij EIA en MIA 2017 ten opzichte van het waarschijnlijk lagere voordeel voor dezelfde investering in 2018.

Meer weten over de Energie Investeringsaftrek of de MIA? Neem dan contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners of bekijk hier de Factsheet EIA en de Factsheet MIA.