Tweede ronde G4AW is van start!

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de tweede ronde van de Geodata for Agriculture and Water Facility (G4AW) opengesteld. Met een budget van 30,5 miljoen euro richt G4AW zich op het verbeteren en verhogen van duurzame voedselproductie en efficiënter watergebruik in de landbouw van de G4AW-partnerlanden. Dit zal gerealiseerd worden door middel van het juist en tijdig aanbieden van relevante informatie en diensten, gebaseerd op satellietdata en een eventuele aanvulling met andere databronnen.

Aanvragen voor G4AW

Subsidie wordt verleend voor activiteiten waar de markt van de G4AW-partnerlanden het laat afweten omdat het risico te groot wordt geacht. Deelname staat open voor publieke instellingen, bedrijven, NGO’s en kennisinstellingen in een samenwerkingsverband dat bestaat uit: minimaal een in Nederland gevestigde organisatie, als subsidieaanvrager, niet zijnde Nederlandse rijksoverheid; minimaal twee organisaties uit het G4AW-partnerland waarvan tenminste één private partij en een publieke instantie, en eventueel aangevuld met publieke en/of private organisaties uit andere landen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen er voorstellen ingediend te worden door samenwerkingsverbanden met betrekking tot informatieve diensten, adviezen over (financiële) producten en/of het voorzien van de voedselproducenten van begrijpelijke satellietgebaseerde informatie. Voedselproducenten zullen met deze samenwerkingsverbanden betere beslissingen kunnen nemen met betrekking tot het onderhouden en verbeteren van voedselproductie en levensonderhoud. De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager van het samenwerkingsverband. Subsidie wordt verleend over noodzakelijk gemaakte kosten van een project. Aanvragen kunnen tot en met 27 februari 2015 worden ingediend.

Voor meer informatie over deze regeling klik hier