Topsectorenbeleid leidt (nog) niet tot verrassende innovaties

Na zes jaar hebben de investeringen van het kabinet in negen topsectoren nog niet geleid tot baanbrekende innovaties. Dat blijkt uit een evaluatie die Minister Henk Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2011 zijn er negen topsectoren aangewezen waarin extra geld is geïnvesteerd. Deze sectoren werden gekozen vanwege hun belang voor de export. Jaarlijks werd er ruim € 1 miljard aan besteed. Uit een evaluatie van onderzoeksbureau Dialogic blijkt nu dat de hoeveelheid innovaties die daaruit zijn voortgekomen zeer beperkt is, terwijl dit wel één van de doelstellingen was. Behalve dit doel, waren de topsectoren ook geselecteerd omdat zij in staat zijn bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Ook hiervan is nog weinig terechtgekomen.

Er is ook succes…

Behalve de doelstellingen die niet zijn behaald, zijn er ook successen behaald. Zo heeft Nederland de top 5 van meest concurrerende en innoverende economieën ter wereld behaald. Daarnaast is het streefbedrag voor gezamenlijke innovatieprojecten van het bedrijfsleven en private partijen behaald en zelfs overtroffen. Hoewel deze successen niet per se toe te schrijven zijn aan het topsectorenbeleid, zegt Minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer tevreden te zijn over het beleid.

Bron: nu.nl