Toekomst van de WBSO

Volgens minister Kamp van Economische Zaken zijn er onvoldoende uitvoeringsgegevens beschikbaar om op dit moment uitspraken te doen over de eerste resultaten van de WBSO 2016. Deze informatie zal beschikbaar worden gesteld op Prinsjesdag 2016, samen met de stukken voor het Belastingplan 2017.

Bezuinigingen op subsidies

Tevens is bij hoge uitzondering de zogeheten ‘ombuigingslijst’ gepubliceerd. Op deze lijst staat een opsomming van alle mogelijke bezuinigingen die het volgende kabinet kan doorvoeren. Hierin staan zo’n € 50 miljard aan eventuele bezuinigingen, waarvan een groot aantal subsidie gerelateerd. De lijst is meestal strikt vertrouwelijk en wordt enkel verstrekt aan fracties in de Tweede kamer zodat zij deze kunnen gebruiken bij het samenstellen van de verkiezingsprogramma’s. Het Ministerie benadrukt dat de opties in de lijst niets zeggen over de politieke wenselijkheid of de haalbaarheid van de maatregelen, het is slechts een inventarisatie.

Beperken WBSO en Innovatiebox

Er kan besloten worden de fiscale innovatieregelingen WBSO en Innovatiebox te beperken. Dit kan door de grondslag te wijzigen of de tarieven te verlagen. Vervolgens zou de WBSO omgezet kunnen worden in een subsidie. Het is niet geheel duidelijk of de S&O aftrek voor zelfstandigen daadwerkelijk een bijdrage levert aan innovatie in Nederland. Deze optie afschaffen zou een structurele besparing opleveren.

EIA, MIA en VAMIL omzetten in subsidie

De Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn instrumenten die verduurzaming stimuleren. Er kan besloten worden van deze regelingen een subsidie te maken. De VAMIL is een regeling ten behoeve van het stimuleren van milieuvriendelijke investeringen. Er ligt een voorstel de VAMIL af te schaffen. Dit voorkomt een samenloop tussen de EIA en de VAMIL enerzijds en de MIA en de VAMIL anderzijds.

Verlaging MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

DE MIT is onderverdeeld in een aantal instrumenten, waaronder haalbaarheidsonderzoeken, R&D-samenwerkingsprojecten en IPC’s. Ook kunnen TKI’s subsidie aanvragen voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars voor het MKB. Het afschaffen van deze regeling levert structureel € 30 miljoen op.

Voor de gehele ombuigingslijst klik hier. Meer weten over de WBSO subsidie? Doe hier de WBSO subsidie test.