Subsidies voor verduurzaming samenleving

Subsidies voor energiebesparing of het toepassen van duurzame energie zijn volop in de aandacht. Nieuws over de volgende subsidieregelingen voor 2016:

ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een nieuwe regeling met een budget van € 70 miljoen in 2016. Subsidie wordt toegekend voor de productie van duurzame energie door relatief kleine productie-installaties, die geen gebruik kunnen maken van het Besluit stimulering duurzame energie (SDE+). Te denken valt aan warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels of een op houtachtige biomassa gestookte ketel. Uitgangspunt is een subsidiehoogte van ongeveer 20% van de investeringskosten.

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is verhoogd voor bedrijven/instellingen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers zoveel mogelijk te stimuleren. Het plafond is verhoogd van € 22 miljoen naar € 30 miljoen voor 2016.

Energiebesparing bij sportclubs

Vanaf vandaag (4 januari) kunnen sportstichtingen en –verenigingen subsidie aanvragen voor maatregelen voor energiebesparing of het toepassen van duurzame energie. Het moet gaan om investeringen van meer dan € 3.000. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccimodaties (EDESPAC) heeft een looptijd van vijf jaar en een jaarlijks budget van € 6 miljoen. Te denken valt aan subsidie voor LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. De hoogte van de subsidie varieert van 15% tot 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 125.000 per jaar.